Εκπαιδευτικές Δράσεις

Αποτελέματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 17/12/2020 . Κατεβάστε από εδώ

Read More »

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ     Ολοκληρώθηκε και τυπικά το Πρόγραμμα επιμόρφωσης «Οικονομικές Εξελίξεις και Δημόσιος Τομέας» διάρκειας 35 ωρών , που υλοποιήθηκε στη Λάρισα από το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, σε συνεργασία με το Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ν. Λάρισας . Η συγκεκριμένη συνδικαλιστική επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις : αρχικά δια ζώσης και στη συνέχεια, λόγω της πανδημίας, εξ αποστάσεως. Για πρώτη φορά συμμετείχε τόσο μεγάλος αριθμός εργαζομένων  στο δημόσιο τομέα από το Ν. Λάρισας  (σαράντα δύο συνάδελφοι από διάφορα Πρωτοβάθμια Σωματεία ),οι οποίοι ενημερώθηκαν  ,από άρτια καταρτισμένους εισηγητές –συνεργάτες του Κοινωνικού Πολύκεντρου, για τις εξής …

Read More »

Επιμορφωτικά προγράμματα

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, συνεχίζει τα επιμορφωτικά προγράμματα: «Συνδικαλιστική Επιμόρφωση 1: Οικονομικές Εξελίξεις και Δημόσιος Τομέας» με εξ αποστάσεως εκπαίδευση χωρίς φυσική παρουσία στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ενίσχυση της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» της Πράξης «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής και Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020». Για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν αλλά και για περισσότερες λεπτομέρειες, στον ακόλουθο σύνδεσμο: Επιμορφωτικά προγράμματα   Αρχείο

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 12/11/2020. Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Ερευνητών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν από 03/07/2020 έως και 29/09/2020 Κατεβάστε απο εδώ.

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 02/07/2020. Κατεβάστε απο εδώ.

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Ερευνητών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν από 09/03/2020 έως και 02/07/2020 Κατεβάστε απο εδώ.

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Ερευνητών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Αφορά σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 27/03/2019 έως και 08/03/2020. Πρακτικό 6ης συνεδρίασης του Προεδρείου του ΚΠ της 11-3-2020. Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Αφορά σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι και τις 8/03/2020. Απόσπασμα πρακτικού 6ης συνεδρίασης του Προεδρείου του ΚΠ της 11-3-2020. Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Αναστολή εκπαιδευτικών δράσεων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε το Κοινωνικό Πολύκεντρο, με αίσθημα ευθύνης και εφαρμόζοντας τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, τα οποία προβλέπουν αναστολή λειτουργίας δύο εβδομάδων για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της χώρας, αποφάσισε την αναστολή όλων των προγραμματισμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων του.   Πιο συγκεκριμένα αναστέλλονται, μέχρι νεωτέρας, όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις, με τίτλο «Συνδικαλιστική Ι – Οικονομικές εξελίξεις και Δημόσιος τομέας», που υλοποιεί το Κοινωνικό Πολύκεντρο στις πόλεις: Θεσσαλονίκη (2 τμήματα), Ιωάννινα (2 τμήματα), Κοζάνη (1 τμήμα), Λάρισα (2 τμήματα), Άρτα (1 τμήμα) και Σέρρες (1 τμήμα), στο πλαίσιο της Πράξης: «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και …

Read More »