Εκπαιδευτικές Δράσεις

Αποτελέσματα ένταξης εκπαιδευτών στο Μητρώο του Κοινωνικού Πολύκεντρου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ» «ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ Ι – ΙΙ» «ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» Αφορά στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι 24-3-2017. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ

Read More »

Πίνακας συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο Δημόσιο Τομέα», Αθήνα 2ο, 4-4-2017

Πίνακας Συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα  «Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο Δημόσιο Τομέα» Τμήμα: 2ο Έναρξη: Τρίτη 4-4-2017 (16:30) Τόπος: Εκπαιδευτικό Κέντρο (Λέκκα 23-25, Αθήνα, 4ος όροφος) Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Πίνακας συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο Δημόσιο Τομέα», Αθήνα 1ο, 27-3-2017

Πίνακας Συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα  «Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο Δημόσιο Τομέα» Τμήμα: 1ο Έναρξη: Δευτέρα 27-3-2017 (16:30) Τόπος: Εκπαιδευτικό Κέντρο (Λέκκα 23-25, Αθήνα, 4ος όροφος) Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης συνδικαλιστικών στελεχών του δημοσίου τομέα σε 14 πόλεις (Νέα προθεσμία)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Κυριακή 26/2/2017, για όλες τις πόλεις. Προς: Ενεργά μέλη οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου σε τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο, των Νομών Αττικής, Γρεβενών, Δράμας, Δωδεκανήσου, Ευρυτανίας, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδος,  Σερρών, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Χαλκιδικής Πρόσκληση Αίτηση

Read More »

Αποτελέσματα έρευνας: ανάγκες και ενδιαφέροντα επιμόρφωσης των συνδικαλιστικών στελεχών της ΑΔΕΔΥ

Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης συνδικαλιστικών στελεχών του δημοσίου τομέα στην Ορεστάδα

Προς: Ενεργά μέλη οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου σε τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο, του Νομού Έβρου. Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο Δημόσιο Τομέα», και απευθύνεται σε ενεργά μέλη οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου σε τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο, του Νομού Έβρου. ΠΡΟΣΟΧΗ: έχει δοθεί παράταση στην ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 30/5/2016. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης συνδικαλιστικών στελεχών του δημοσίου τομέα στο Βόλο

Προς: Ενεργά μέλη οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου σε τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο, του Νομού Μαγνησίας. Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο Δημόσιο Τομέα», και απευθύνεται σε ενεργά μέλη οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου σε τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο, του Νομού Μαγνησίας. Κατεβάστε την πρόσκληση Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής

Read More »

Βεβαιώσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα κάτωθι αναφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, ότι οι Βεβαιώσεις Επιμόρφωσης – Πιστοποίησης έχουν ήδη σταλεί στους κατά τόπους συνεργάτες του Κοινωνικού Πολύκεντρου. Οι βεβαιώσεις αφορούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα: o      Εκπαίδευση σε Ζητήματα Διακρίσεων και Ετερότητας στην Εργασία Εκπροσώπων-Εργαζομένων στο Δημόσιο, o      Εκπαίδευση στην Ικανότητα Διαχείρισης Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας Εκπροσώπων-Εργαζομένων στο Δημόσιο, o      Εκπαίδευση σε Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ασφάλισης Εκπροσώπων-Εργαζομένων στο Δημόσιο, o      Εκπαίδευση Εκπροσώπων – Εργαζομένων στο Δημόσιο στην Αγγλική Γλώσσα: Προγράμματα Γλωσσομάθειας Εστιασμένα στο Χώρο της Εργασίας, o      Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο Δημόσιο Τομέα, o      Εκπαίδευση Εκπροσώπων-Εργαζομένων στο …

Read More »

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΡΟΣ: τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, των Εκτελεστικών Επιτροπών των Γενικών Συμβουλίων και των Δ.Σ των Ομοσπονδιών της ΑΔΕΔΥ. Συναδέλφισα / Συνάδελφε, Το Κοινωνικό Πολύκεντρο διενεργεί έρευνα ανίχνευσης των αναγκών και ενδιαφερόντων εκπαίδευσης των συνδικαλιστικών στελεχών σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο. η οποία απευθύνεται με καθολικό τρόπο στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, τωνΕκτελεστικών Επιτροπών των Γενικών Συμβουλίων και των Δ.Σ των Ομοσπονδιών της ΑΔΕΔΥ. Στόχος της έρευνας είναι ο επιτυχής σχεδιασμός και τη διαμόρφωση των επόμενων προγραμμάτων συνδικαλιστικής εκπαίδευσης του ΚΠ. Το σύντομο ερωτηματολόγιο που σας απευθύνουμε έχει ως αποκλειστικό στόχο την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων …

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, αποβλέποντας στην κάλυψη εκτάκτων αναγκών διοικητικής στήριξης των εκπαιδευτικών του δράσεων, προκηρύσσει μία θέση εξωτερικού συνεργάτη πλήρους απασχόλησης με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. Καταληκτική προθεσμία για υποβολή αιτήσεων: 10 Φεβρουαρίου 2016. Κατεβάστε την πρόσκληση με τις αναλυτικές πληροφορίες από εδώ Κατεβάστε την αίτηση από εδώ

Read More »