Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση Δικτύου Διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

(Απόφαση 5/5ης συνεδρίασης Προεδρείου του Κ.Π. της 4/3/2022)

** Οι αιτήσεις υποβάλονται ηλεκτρονικά – δείτε στη σελίδα 3 της πρόσκλησης **

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο σχεδιάζει(*) τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού διαβούλευσης  και ειδικότερα το σχηματισμό ενός δικτύου εκπροσώπων εργαζομένων, μελών της ΑΔΕΔΥ, που θα λειτουργεί σε συνεχή βάση παρέχοντας γνωμοδότηση και τεχνογνωσία στον τομέα του, όποτε απαιτηθεί. Το δίκτυο θα αποτελείται από επτά ομάδες στελεχών της ΑΔΕΔΥ, κατηγοριοποιημένο σε κλάδους/τομείς ενδιαφέροντος: Δημόσια Διοίκηση, Υγεία, Παιδεία, Άμυνα-Δημόσια Τάξη-Ασφάλεια/Προστασία Πολίτη, Οικονομία-Ανάπτυξη (Περιβάλλον-Γεωργία-Εμπόριο-Τουρισμός-Ναυτιλία), Εργασία-Κοινωνική Ασφάλιση, Πολιτισμός- Αθλητισμός.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση απευθύνεται σε συνδικαλιστικά στελέχη/δημοσίους υπαλλήλους με κατάλληλη επιστημονική ή/και συνδικαλιστική εμπειρία για τη στελέχωση του δικτύου διαβούλευσης.

Τα μέλη που θα ενταχθούν στο δίκτυο διαβούλευσης θα παρακολουθήσουν τρία επιμορφωτικά προγράμματα και θα συμμετάσχουν σε μια πιλοτική δράση διαβούλευσης.

Λεπτομέρειες για τις διαδικασίες, το περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τον τρόπο υποβολής αίτησης και εκτίμηση χρονοδιαγράμματος, θα βρείτε εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

(*) Υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής και Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» του Ε.Π. “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα”.

 

Check Also

Εκδήλωση Κοινωνικού Πολύκεντρου ΑΔΕΔΥ στην Άρτα: Το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ και το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Άρτας πραγματοποιούν …