Εκπαιδευτικές Δράσεις

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Ερευνητών του Κοινωνικού Πολύκεντρου 6/4/2023

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν από 07/02/2023 έως και 29/03/2023 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8ΗΣ /5-4-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ. Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου 18/1/2023

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 10/1/2023 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1ΗΣ /16-1-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ. Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Ερευνητών του Κοινωνικού Πολύκεντρου 18/1/2023

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 10/1/2023 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1ΗΣ /16-1-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ. Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Ερευνητών του Κοινωνικού Πολύκεντρου 31/10/2022

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 24/10/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16ΗΣ /27-10-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ. Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου 31/10/2022

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 25/10/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16ΗΣ /27-10-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ. Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου 10/2022

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 4/10/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15ΗΣ /11-10-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ. Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου 6/2022/B

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 10/6/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1sΗΣ /14-6-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ. Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου 6/2022

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 30/5/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11ΗΣ /2-6-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ. Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου 5/2022

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 20/5/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10ΗΣ /23-5-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ. Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση Δικτύου Διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Απόφαση 5/5ης συνεδρίασης Προεδρείου του Κ.Π. της 4/3/2022) ** Δεν γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις ** Το Κοινωνικό Πολύκεντρο σχεδιάζει(*) τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού διαβούλευσης  και ειδικότερα το σχηματισμό ενός δικτύου εκπροσώπων εργαζομένων, μελών της ΑΔΕΔΥ, που θα λειτουργεί σε συνεχή βάση παρέχοντας γνωμοδότηση και τεχνογνωσία στον τομέα του, όποτε απαιτηθεί. Το δίκτυο θα αποτελείται από επτά ομάδες στελεχών της ΑΔΕΔΥ, κατηγοριοποιημένο σε κλάδους/τομείς ενδιαφέροντος: Δημόσια Διοίκηση, Υγεία, Παιδεία, Άμυνα-Δημόσια Τάξη-Ασφάλεια/Προστασία Πολίτη, Οικονομία-Ανάπτυξη (Περιβάλλον-Γεωργία-Εμπόριο-Τουρισμός-Ναυτιλία), Εργασία-Κοινωνική Ασφάλιση, Πολιτισμός- Αθλητισμός. Η συγκεκριμένη πρόσκληση απευθύνεται σε συνδικαλιστικά στελέχη/δημοσίους υπαλλήλους με κατάλληλη επιστημονική ή/και συνδικαλιστική εμπειρία για τη στελέχωση …

Read More »