Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Ερευνητών/τριών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Η Πράξη "Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ¨ η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα", προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία επιστημονικά τεκμηριωμένου υλικού  το οποίο θα λάβει τη μορφή κειμένων εργασίας, κειμένων πολιτικής και μελετών/ερευνών πάνω σε θέματα ενδιαφέροντος της ΑΔΕΔΥ.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινωνικό Πολύκεντρο απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Ερευνητών (ΜΕΡ) που θα σχηματιστεί.  Τα κριτήρια ένταξης, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων καθώς και κάθε άλλη πληροφορία περιλαμβάνονται στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που μπορείτε να κατεβάσετε από τον ακόλουθο δεσμό:

Πρόσκληση για το Μητρώο Ερευνητών

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά, μέσα από τον παρακάτω δεσμό. Προτού περάσετε στην υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε κατεβάστε και διαβάστε προσεκτικά την παραπάνω πρόσκληση.

Υποβολή Αίτησης

Check Also

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου 6/2022/B

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 10/6/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1sΗΣ /14-6-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ …