Συνδικαλιστική Εκπαίδευση

Πρόσκληση σε συνδικαλιστές για παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων Πληροφορικής σε Κοζάνη, Πιερία, Φλώρινα

Προς: Τα μέλη Ομοσπονδιών, Δ.Σ. των Ν.Τ. / ΑΔΕΔΥ και  Δ.Σ. Πρωτοβαθμίων Συλλόγων των Νομών Κοζάνης, Πιερίας και Φλωρίνης. Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε τρία (3) εκπαιδευτικά προγράμματα (η υλοποίηση των οποίων αποφασίστηκε με την υπ΄ αριθ. 5 απόφαση της 38ης/31-10-2014 Συνεδρίασης του Προεδρείου του Κοινωνικού Πολύκεντρου) στις «Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση ΤΠΕ», απευθύνεται δε σε συνδικαλιστικά στελέχη μέλη Ομοσπονδιών, Δ.Σ. των Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ και Δ.Σ. Πρωτοβαθμίων Συλλόγων των Νομών Κοζάνης, Πιερίας και Φλωρίνης. Θεματικές ενότητες Βασικές Έννοιες Πληροφορικής – Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων. Επεξεργασία κειμένου Υπολογιστικά Φύλλα Παρουσιάσεις Πληροφορίες και Επικοινωνίες Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στην Κοζάνη, …

Read More »

Πρόσκληση για εκπαιδευτές Πληροφορικής σε Κοζάνη, Πιερία, Φλώρινα

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο θα υλοποιήσει τρία (3) στοχευμένα επιμορφωτικά προγράμματα στις «Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση ΤΠΕ», απευθυνόμενα σε συνδικαλιστικά στελέχη μέλη Ομοσπονδιών, Δ.Σ. των Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ και Δ.Σ. Πρωτοβαθμίων Συλλόγων των Νομών Κοζάνης, Πιερίας και Φλωρίνης, που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους και στην αναβάθμιση του ρόλου και της θέσης τους στην υπηρεσιακή τους ζωή. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτών/τριών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 6 απόφαση της 38ης/31-10-2014 Συνεδρίασης του Προεδρείου του Κοινωνικού Πολύκεντρου, αφορά στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση ΤΠΕ».          Θεματικά αντικείμενα Βασικές Έννοιες Πληροφορικής – …

Read More »

Αποτελέσματα εκπαιδευτών/τριών «Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση ΤΠΕ» /Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης – Επιμόρφωσης 2014-2015

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Εξωτερικών Συνεργατών – Εκπαιδευτών/τριών για το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση ΤΠΕ» [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 02/09/2014] στο πλαίσιο της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης – Επιμόρφωσης 2014-2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Read More »

Πρόσκληση για συμμετοχή συνδικαλιστών σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αγγλικών στην Αθήνα

Η πρόσκληση αφορά σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην «Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας – Επίπεδο Ι» και απευθύνεται σε Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των Ομοσπονδιών της ΑΔΕΔΥ και των αντίστοιχων Πρωτοβαθμίων Συλλόγων Νομού Αττικής. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Read More »

Πρόσκληση για θέσεις εκπαιδευτών Αγγλικής στην Αθήνα

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτών/τριών αφορά στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας – Επίπεδο Ι» που θα υλοποιηθεί στην Αθήνα στο πλαίσιο της εισαγωγικής συνδικαλιστικής εκπαίδευσης/επιμόρφωσης. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτών στο πλαίσιο της Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτών  στις «Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση ΤΠΕ», απευθυνόμενο σε συνδικαλιστικά στελέχη μέλη Ομοσπονδιών, του Δ.Σ. του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Ν. Σερρών, και των Δ.Σ. Πρωτοβαθμίων Συλλόγων του Νομού Σερρών στο πλαίσιο της Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα Πληροφορικής στο πλαίσιο της Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα «Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση ΤΠΕ», για συνδικαλιστικά στελέχη μέλη Ομοσπονδιών, του Δ.Σ. του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Ν. Σερρών, και των Δ.Σ. Πρωτοβαθμίων Συλλόγων του Νομού. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Read More »

Συνδικαλιστική Εκπαίδευση

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, ιεράρχησε ως πρωταρχική δράση του τον σχεδιασμό, την άρτια οργάνωση και υλοποίηση της συνδικαλιστικής εκπαίδευσης για τα στελέχη του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος και στη χώρα μας, κάτι που από δεκαετίες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί κατοχυρωμένο και νομοθετικά ρυθμισμένο δικαίωμα. Μέσα από την πρώτη επίσημη μελέτη ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών στον ελλαδικό χώρο ιεραρχήθηκαν τα πρώτα θεματικά πεδία εκπαίδευσης και σχεδιάστηκαν τα πρώτα προγράμματα Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Επιμόρφωσης για τα συνδικαλιστικά στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης της μελέτης διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών των συνδικαλιστών στελεχών θα διαμορφωθούν και άλλα θεματικά πεδία …

Read More »