Συνδικαλιστική Εκπαίδευση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης συνδικαλιστικών στελεχών του δημοσίου τομέα στην Ορεστάδα

Προς: Ενεργά μέλη οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου σε τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο, του Νομού Έβρου. Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο Δημόσιο Τομέα», και απευθύνεται σε ενεργά μέλη οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου σε τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο, του Νομού Έβρου. ΠΡΟΣΟΧΗ: έχει δοθεί παράταση στην ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 30/5/2016. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης συνδικαλιστικών στελεχών του δημοσίου τομέα στο Βόλο

Προς: Ενεργά μέλη οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου σε τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο, του Νομού Μαγνησίας. Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο Δημόσιο Τομέα», και απευθύνεται σε ενεργά μέλη οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου σε τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο, του Νομού Μαγνησίας. Κατεβάστε την πρόσκληση Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής

Read More »

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Εκπαιδευτών/τριών για το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση ΤΠΕ» στη Φλώρινα

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Εξωτερικών Συνεργατών – Εκπαιδευτών/τριών για το επιμορφωτικό πρόγραμμα  «Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση ΤΠΕ» που θα υλοποιηθεί στη Φλώρινα στο πλαίσιο της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης – Επιμόρφωσης 2014-2015 Κατεβάστε το αρχείο

Read More »

Αποτελέσματα αξιολόγησης εκπαιδευτών του προγράμματος “Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση ΤΠΕ” σε Κοζάνη & Κατερίνη

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Εξωτερικών Συνεργατών – Εκπαιδευτών/τριών για το επιμορφωτικό πρόγραμμα  «Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση ΤΠΕ» [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 31/10/2014] που διαξάγεται στο πλαίσιο της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης – Επιμόρφωσης 2014-2015 Κατεβάστε τα αποτελέσματα

Read More »

Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων εκπαιδευτών Αγγλικής για την Αθήνα

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Εξωτερικών Συνεργατών – Εκπαιδευτών/τριών για το επιμορφωτικό πρόγραμμα  «Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας – Επίπεδο Ι» που θα υλοποιηθεί στην Αθήνα στο πλαίσιο της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης – Επιμόρφωσης 2014-2015 [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 16/09/2014] (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚ0Υ ΤΗΣ 38ΗΣ/31-10-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ) Κατεβάστε τα αποτελέσματα

Read More »

Πρόσκληση σε συνδικαλιστές για παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων Πληροφορικής σε Κοζάνη, Πιερία, Φλώρινα

Προς: Τα μέλη Ομοσπονδιών, Δ.Σ. των Ν.Τ. / ΑΔΕΔΥ και  Δ.Σ. Πρωτοβαθμίων Συλλόγων των Νομών Κοζάνης, Πιερίας και Φλωρίνης. Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε τρία (3) εκπαιδευτικά προγράμματα (η υλοποίηση των οποίων αποφασίστηκε με την υπ΄ αριθ. 5 απόφαση της 38ης/31-10-2014 Συνεδρίασης του Προεδρείου του Κοινωνικού Πολύκεντρου) στις «Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση ΤΠΕ», απευθύνεται δε σε συνδικαλιστικά στελέχη μέλη Ομοσπονδιών, Δ.Σ. των Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ και Δ.Σ. Πρωτοβαθμίων Συλλόγων των Νομών Κοζάνης, Πιερίας και Φλωρίνης. Θεματικές ενότητες Βασικές Έννοιες Πληροφορικής – Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων. Επεξεργασία κειμένου Υπολογιστικά Φύλλα Παρουσιάσεις Πληροφορίες και Επικοινωνίες Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στην Κοζάνη, …

Read More »

Πρόσκληση για εκπαιδευτές Πληροφορικής σε Κοζάνη, Πιερία, Φλώρινα

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο θα υλοποιήσει τρία (3) στοχευμένα επιμορφωτικά προγράμματα στις «Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση ΤΠΕ», απευθυνόμενα σε συνδικαλιστικά στελέχη μέλη Ομοσπονδιών, Δ.Σ. των Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ και Δ.Σ. Πρωτοβαθμίων Συλλόγων των Νομών Κοζάνης, Πιερίας και Φλωρίνης, που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους και στην αναβάθμιση του ρόλου και της θέσης τους στην υπηρεσιακή τους ζωή. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτών/τριών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 6 απόφαση της 38ης/31-10-2014 Συνεδρίασης του Προεδρείου του Κοινωνικού Πολύκεντρου, αφορά στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση ΤΠΕ».          Θεματικά αντικείμενα Βασικές Έννοιες Πληροφορικής – …

Read More »

Αποτελέσματα εκπαιδευτών/τριών «Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση ΤΠΕ» /Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης – Επιμόρφωσης 2014-2015

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Εξωτερικών Συνεργατών – Εκπαιδευτών/τριών για το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση ΤΠΕ» [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 02/09/2014] στο πλαίσιο της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης – Επιμόρφωσης 2014-2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Read More »

Πρόσκληση για συμμετοχή συνδικαλιστών σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αγγλικών στην Αθήνα

Η πρόσκληση αφορά σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην «Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας – Επίπεδο Ι» και απευθύνεται σε Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των Ομοσπονδιών της ΑΔΕΔΥ και των αντίστοιχων Πρωτοβαθμίων Συλλόγων Νομού Αττικής. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Read More »

Πρόσκληση για θέσεις εκπαιδευτών Αγγλικής στην Αθήνα

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτών/τριών αφορά στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας – Επίπεδο Ι» που θα υλοποιηθεί στην Αθήνα στο πλαίσιο της εισαγωγικής συνδικαλιστικής εκπαίδευσης/επιμόρφωσης. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

Read More »