Πίνακας κατάταξης για πλήρωση θέσης του Κ.Π. 

Πίνακας κατάταξης για πλήρωση θέσης του Κ.Π.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_18-12-2023

 

Check Also

Η εικόνα του τακτικού προσωπικού στους φορείς του ΔΤ στη δεκαετία 2014-2024

Αποτύπωση των μεταβολών στο τακτικό προσωπικό του Δημοσίου (εκτός των ΝΠΙΔ) στη δεκαετία 2014- 2024, …