Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, αποβλέποντας στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών του φορέα, προκηρύσσει μία θέση τακτικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης με Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου.

Θέση

Η πρόσκληση αφορά στην πλήρωση θέσης διοικητικής, οργανωσιακής και οικονομικής υποστήριξης του Κοινωνικού Πολύκεντρου. Ενδεικτικές αρμοδιότητες της θέσης παρατίθενται στο Παράρτημα.

Πρόσκληση

ΑΙΤΗΣΗ

Check Also

Πίνακας κατάταξης για πλήρωση θέσης του Κ.Π. 

Πίνακας κατάταξης για πλήρωση θέσης του Κ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_18-12-2023