Ο εργάσιμος χρόνος στην Ευρώπη το 2022: Ετήσια στοιχεία από την Eurostat

Το 2022 ο μέσος εβδομαδιαίος εργάσιμος χρόνος στην Ευρώπη είχε διάρκεια 37.5 ώρες με μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών, από 33.2 ώρες στην Ολλανδία μέχρι 41 ώρες στην Ελλάδα (τα ποσοστά της μερικής απασχόλησης στην κάθε χώρα επηρεάζουν τον εβδομαδιαίο μέσο) .

Παρόλα αυτά,  η Ελλάδα φαίνεται να έχει το μεγαλύτερο συνολικό μέσο εργάσιμου εβδομαδιαίου χρόνου στο σύνολο των πλήρως απασχολούμενων (42,7 ώρες την εβδομάδα) με τους άντρες στην κατηγορία fulltime να φθάνουν τις 44 ώρες, 3 μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο. Οι εργαζόμενοι-ες στη Δημόσια Διοίκηση, Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση εργάζονται κατά μέσο όρο 3 ώρες επιπλέον από τους, τις Ευρωπαίους-ες συναδέλφους τους (37,7).

Η έκθεση παρουσιάζει τις κύριες συνιστώσες του εβδομαδιαίου εργάσιμου χρόνου στην Ευρώπη, δηλαδή τις διακυμάνσεις με το φύλο, τη διάκριση πλήρης ή μερική απασχόληση, την οικονομική δραστηριότητα και τα επαγγέλματα. Τα σημαντικότερα ευρήματα με βάση τα παραπάνω είναι:

Σε ότι αφορά την Ελλάδα: οι άντρες πλήρως απασχολούμενοι εργάζονται κατά μέσο όρο 44.1 ώρες εβδομαδιαία και βρίσκονται στην κορυφή των πιο υπερ-απασχολούμενων (άνω των 40 ωρών) στην Ευρώπη. Αντίστοιχα οι Ελληνίδες πλήρως απασχολούμενες εργάζονται κατά μέσο όσο 40,6 ώρες την εβδομάδα (ο ευρωπαϊκός μέσος για τις γυναίκες fulltime είναι 39,4 ώρες). Στην οικονομική δραστηριότητα Δημόσια Διοίκηση, Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας υπερβαίνει τον μέσο ευρωπαϊκό των 27 χωρών κατά 2,4 ώρες και αυτόν της ευρωζώνης κατά 3 ώρες. Όπως φαίνεται στο γράφημα για τη Δημόσια Διοίκηση στα στοιχεία από το 2015 και έπειτα, η Ελλάδα είναι σταθερά ψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο.

Άρθρο

Check Also

Συμμετοχή στο 10ο Διεθνές Συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε.

Στο 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο …