Έκδοση μελέτης «Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κυκλοφόρησε την έρευνα βάσης για την αποτύπωση της κατάστασης στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση (το 2019) και δημιουργία μοντέλου για επικαιροποίηση ανά έτος της αρχικής έρευνας:

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ».

 

Η Δημόσια Διοίκηση, αναντίλεκτα, αποτελεί συγκροτησιακή συνιστώσα της σχέσης Κράτους, Οικονομίας και Κοινωνίας, αλλά και κομβικό όρο συγκρότησης της σχέσης Κράτους και Πολίτη.

Αντικείμενο της Έρευνας Βάσης και συνακόλουθα της παρούσας Μελέτης ήταν:

  • η διερεύνηση και αποτύπωση βασικών (ποιοτικών και χαρακτηριστικών) γνωρισμάτων της Δημόσιας Διοίκησης, τα οποία σχετίζονται με την εργασιακή κατάσταση των εργαζομένων σε αυτήν αλλά και με την παροχή δημόσιων και κοινωνικών αγαθών προς τους πολίτες της χώρας.
  • η δημιουργία μιας Ετήσιας Έκθεσης με τα συστατικά στοιχεία, τα χαρακτηριστικά, τις παραμέτρους και τους μετασχηματισμούς της Δημόσιας Διοίκησης που ενδιαφέρουν τους εργαζομένους, προκειμένου να μελετηθεί πιο συστηματικά η ιστορική τους εξέλιξη.

Η παρούσα Μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Έρευνα βάσης για την αποτύπωση της κατάστασης στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση και δημιουργία μοντέλου για επικαιροποίηση ανά έτος της αρχικής έρευνας» του Υποέργου 1 της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» από τους Νίκο Παπαδάκη, Ήβη Μαυρομούστακου, Κωστή Μανασάκη, Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα.

Στόχος της Έρευνας Βάσης είναι να παραγάγει επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση, ώστε να συμβάλει στην παραμετροποιημένη αποτύπωση της Δημόσιας Διοίκησης, συνεισφέροντας μεταξύ άλλων και στη δυνατότητα του συνδικαλιστικού κινήματος στον δημόσιο τομέα να διαμορφώνει, να τεκμηριώνει και να καταθέτει μακροπρόθεσμα επιχειρήματα και προτάσεις πολιτικής στον δημόσιο διάλογο.

Ευρύτερος σκοπός είναι να λειτουργήσει η σειρά των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων ως ένα Παρατηρητήριο της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας από την πλευρά της ΑΔΕΔΥ.

 

Δελτίο Τύπου

 

Μελέτη

 

Check Also

Οι μεταβολές στην ευρωπαϊκή απασχόληση: Στοιχεία για το ΔΤ από την επισκόπηση του Eurofound το 2023

Η νέα έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Απασχόληση και τις Συνθήκες διαβίωσης (Eurofound) εστιάζει …