Έκδοση μελέτης «Η δημόσια απασχόληση στην Ελλάδα. Συνέχειες, μετασχηματισμοί και επιπτώσεις των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής στα χαρακτηριστικά της δημόσιας απασχόλησης και των νέων δημοσίων υπαλλήλων»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κυκλοφόρησε τη μελέτη «Η δημόσια απασχόληση στην Ελλάδα. Συνέχειες, μετασχηματισμοί και επιπτώσεις των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής στα χαρακτηριστικά της δημόσιας απασχόλησης και των νέων δημοσίων υπαλλήλων».

Το αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της δημόσιας απασχόλησης στην Ελλάδα και του τρόπου με τον οποίο αυτά τα χαρακτηριστικά μεταβλήθηκαν κατά την προηγούμενη δεκαετία υπό το βάρος δύο εξελίξεων που, μολονότι απολύτως συνδεδεμένες, διατηρούν μια σχετική αυτονομία. Η πρώτη εξέλιξη αφορά την οικονομική κρίση και η δεύτερη αφορά τους τρόπους αντιμετώπισης της οικονομικής ύφεσης.

Η ομάδα που ανέλαβε την μελέτη αποτελούταν από τους Γιώργο Ιωαννίδη, Μιχάλη Νικολακάκη και Σταύρο Πετσαλάκη.

Η μακρά ύφεση και οι συσταλτικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπισή της, άφησαν ανεξίτηλα σημάδια στη δομή τόσο της δημόσιας διοίκησης γενικότερα όσο και της δημόσιας απασχόλησης.

H συνολική αποτίμηση της λειτουργίας της δημόσιας απασχόλησης τόσο για την αγορά εργασίας όσο και για την ελληνική οικονομία είναι θετική, ή αντιστρόφως, εάν η δημόσια απασχόληση ήταν μικρότερης έκτασης τότε όλα τα μεγέθη της ελληνικής αγοράς εργασίας θα ήταν χειρότερα. O ρόλος της δημόσιας απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας και στην οικονομία συνολικότερα είναι κάτι παραπάνω από σημαντικός. Tο κύριο πρόβλημα της διαπιστωμένης χαμηλής αποτελεσματικότητας του ελληνικού δημοσίου δεν πρέπει να αναζητηθεί τόσο στο προσωπικό που απασχολεί όσο στις διαδικασίες και τις δομές μέσα από τις οποίες οι δημόσιοι υπάλληλοι καλούνται να λειτουργήσουν.

Η δομή και τα χαρακτηριστικά της δημόσιας απασχόλησης, ή καλύτερα, η πολιτική αναφορικά με τη δομή και τα χαρακτηριστικά της δημόσιας απασχόλησης δεν μπορεί παρά να αποτελεί τμήμα μιας συνολικότερης οπτικής για τη δομή και την οργάνωση του κράτους.Η οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής, δημοκρατικής και υπόλογης προς τον πολίτη δημόσιας διοίκησης παραμένει ως ζητούμενο. Ο μόνος όμως τρόπος να γίνει είναι σε συνεργασία με τα στελέχη της.

Δελτίο Τύπου

 

Μελέτη

 

Check Also

Συμμετοχή στο 10ο Διεθνές Συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε.

Στο 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο …