«Οδηγός αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης στον δημόσιο τομέα»

Η ΑΔΕΔΥ και Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κυκλοφόρησαν τον «Οδηγό Αντιμετώπισης της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον Δημόσιο Τομέα».

Στον Οδηγό παρουσιάζονται, συνοπτικά:

  • τα ευρήματα της σχετικής μελέτης[1] του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ,
  • το διεθνές και ελληνικό νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης σχετικών συμπεριφορών,
  • προτάσεις πολιτικής για τη συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου του δημόσιου τομέα, και
  • πρακτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τους φορείς στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν πρόσωπα που υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία τους.

[1] Στρατηγάκη Μ, Μαυρομμάτη-Λαγάνη Α, Χαραλάμπη Α, Παπακωνσταντίνου Χ, Μιχαλοπούλου Α, (2022), Έρευνα για τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημόσιου τομέα, Αθήνα, Κοινωνικό Πολύκεντρο.

Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και μπορείτε να τον κατεβάσετε ή να τον προμηθευτείτε από τα γραφεία του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ.

Οδηγός
Δείτε εδώ την μελέτη: https://kpolykentro.gr/2022/05/24/ekdosi-sexpar/
Άρθρο

Check Also

Συμμετοχή του Κ.Π. στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Ι.Α.ΚΕ.

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο 9ο Διεθνές Συνέδριο του Ι.Α.ΚΕ. με θέμα: «Πολίτης, εκπαίδευση …