Η δημόσια απασχόληση στην Ελλάδα: Συνέχειες, μετασχηματισμοί και επιπτώσεις των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής στα χαρακτηριστικά της δημόσιας απασχόλησης και των νέων δημοσίων υπαλλήλων.

Η μελέτη για την Δημόσια απασχόληση στην Ελλάδα εκπονήθηκε από την επιστημονική ομάδα των ερευνητών Γ. Ιωαννίδη – Πάντειο Πανεπιστήμιο, Μ. Νικολακάκη – ΕΑΠ και Στ. Πετσαλάκη – Πανεπιστήμιο Πειραιά. Η μελέτη συγκεντρώνει σε ένα εκτενές και αναλυτικό κείμενο το χρονικό της δημοσιονομικής εποπτείας στη χώρα μέσα στην οκταετία των μνημονίων, ενώ συγχρόνως δίνει έναν επιμελή απολογισμό των επιπτώσεων στα βασικά μεγέθη της απασχόλησης και στους μισθούς των ΔΥ. Το κέντρο βάρους της μελέτης είναι η αποτύπωση της νέας εικόνας που απέκτησε η Δημόσια Διοίκηση στη χώρα μας, ειδικότερα περί τα τέλη του δεύτερου μνημονίου και καθ’ όλη τη διάρκεια του τρίτου, με την αλλαγή πλεύσης των θεσμών  από τη δημοσιονομική εξοικονόμηση στην προώθηση αλλαγών για την «αποπολιτικοποίηση» και τη δημιουργία θεσμών αυτονομημένων από το κεντρικό κράτος. Όπως περιγράφεται από τους συγγραφείς της μελέτης, το νέο κράτος θα ήταν αποτέλεσμα μιας διαδικασίας κατακερματισμού και κένωσής του από θεμελιώδεις λειτουργίες, επαναπροσδιορισμένο στα όριά του με την αγορά προς όφελος της δεύτερης. Η πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων επηρεάστηκε από αυτές τις αλλαγές τόσο στο περιεχόμενο και στο καθεστώς της εργασίας τους όσο και  στις απολαβές τους, με τους/τις νεοεισερχόμενους/νες να στερούνται πολλά από τα θετικά επαγγελματικά οφέλη που είχε η δημοσιοϋπαλληλία.

Η μελέτη εντοπίζει τις κύριες παρεμβάσεις που έγιναν μέσα στην οκταετία, αποκαλύπτει τις ιδεολογικές εκκινήσεις τους και τέλος, εκτιμά το αποτέλεσμά τους, θετικό ή αρνητικό, όπως τεκμηριώνεται στα επίσημα στοιχεία.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Check Also

Εκδήλωση Κοινωνικού Πολύκεντρου ΑΔΕΔΥ στην Άρτα: Το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ και το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Άρτας πραγματοποιούν …