Έκδοση μελέτης «Κριτική Επισκόπηση Διαδικτυακής Παρουσίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων: Προτάσεις Αναβάθμισης Διαδικτυακής Παρουσίας και Δημιουργίας Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας 2020-2022», των Νικόλαου Ζάχαρη και Δημητρίου Παπαχρήστου

 

Σε μια εποχή που η ψηφιακή παρουσία των φυσικών και νομικών προσώπων αποτελεί σημαντική πτυχή της συνολικής τους επίδρασης στο κοινωνικό περιβάλλον, οι οργανώσεις των εργαζομένων, θα πρέπει να ακολουθούν τις εξελίξεις, επεκτείνοντας την παρουσία τους και στον ψηφιακό χώρο. H συγκεκριμένη έρευνα α) αποτυπώνει το επίπεδο παρουσίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων του δημοσίου τομέα στον ψηφιακό χώρο και αναλύει το περιεχόμενο της παρουσίας τους, β) διατυπώσει προτάσεις για την αναβάθμιση της παρουσίας, της επίδρασης και της αποτελεσματικότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο ψηφιακό περιβάλλον.

 

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου:

Δελτίο Τύπου

Κατεβάστε εδώ τη μελέτη:

ΜΕΛΕΤΗ

Check Also

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Ερευνητών του Κοινωνικού Πολύκεντρου 9/5/2023

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν από 30/3/2023 έως και 26/4/2023 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10ΗΣ /4-5-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ …