Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Αφορά σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι και τις 03/02/2020.

Απόσπασμα πρακτικού 3ης συνεδρίασης του Προεδρείου του ΚΠ της 5-2-2020. Κατεβάστε από εδώ

Check Also

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Αφορά σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι και τις 8/03/2020. Απόσπασμα πρακτικού 6ης συνεδρίασης του Προεδρείου …