Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Η Πράξη “Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ¨ η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα”, προβλέπει, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση

  • Είκοσι ένα (21) επιμορφωτικών προγραμμάτων υποστήριξης της δράσης για την ανάπτυξη μόνιμου μηχανισμού ενημέρωσης και διαβούλευσης των δομών της ΑΔΕΔΥ.
  • Ενενήντα (90) προγραμμάτων επιμόρφωσης συνδικαλιστικών στελεχών για την ενδυνάμωση του ρόλου τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινωνικό Πολύκεντρο απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών (ΜΕΚ) που θα σχηματιστεί. Τα κριτήρια ένταξης, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων καθώς και κάθε άλλη πληροφορία περιλαμβάνονται στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που μπορείτε να κατεβάσετε από τον ακόλουθο δεσμό:

Πρόσκληση

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά, μέσα από τον παρακάτω δεσμό. Προτού περάσετε στην υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε κατεβάστε και διαβάστε προσεκτικά την παραπάνω πρόσκληση.

Υποβολή αίτησης

Σημείωση: Στην παρούσα πρόσκληση έχουν προστεθεί οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Κράτος/Κοινωνικό κράτος/Τοπική αυτοδιοίκηση
  • Management και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Ζητήματα Διακρίσεων – Διεθνείς Πρακτικές
  • Ψηφιοποίηση – Αυτοματοποίηση της Εργασίας

Όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου, καθώς θα ενημερωθούν σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα και θα τους δοθεί η δυνατότητα να επικαιροποιήσουν την αίτησή τους.

Check Also

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου 12-10-23

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 10/10/23 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20ΗΣ /12-10-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ …