Μελέτη “Συγκριτική αποτίμηση της αγοραστικής δύναμης των Δημοσίων Υπαλλήλων στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ”.

Μελέτη “Συγκριτική αποτίμηση της αγοραστικής δύναμης των Δημοσίων Υπαλλήλων στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ”.

Δρ. Ιωάννης Σμυρλής, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Δρ. Αναστάσιος Σαλής, Επιστημονικό Στέλεχος Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (KEMEA)

 

Υποέργο 1 «Ενίσχυση της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ»

Πράξη: «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020»

Με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο]

και από εθνικούς πόρους.

Αθήνα, Δεκέμβριος 2018

Κατεβάστε από εδώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Ελληνικά)

SUMMARY (english)

Check Also

Έκδοση Μελέτης «Συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών υγείας στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κυκλοφόρησε τη μελέτη «Συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών υγείας στο πλαίσιο …