Αίτηση ένταξης στο Μητρώο Ερευνητών – ΜΕΡ

 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»


  Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται υποχρεωτικά.
 • ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Συμπληρώστε οδό και αριθμό
 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  Κάντε κλικ για να επιλέξετε την ημερομηνία.
 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  Κάντε κλικ για να επιλέξετε την ημερομηνία.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  Σε περίπτωση που επιλέξετε "Other", προσδιορίστε την εργασιακή σας σχέση.

 • Κάντε κλικ στο πλήκτρο ΕΠΟΜΕΝΟ για να συνεχίσετε τη συμπλήρωση της αίτησής σας