Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για παροχή υπηρεσιών catering στις πόλεις Ηράκλειο, Καρδίτσα, Κόρινθο, Λάρισα, Πάτρα, Ρέθυμνο, Φλώρινα

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο – Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» και για τις ανάγκες υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν, ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών catering στις παρακάτω πόλεις:

Ηράκλειο, Καρδίτσα, Κόρινθο, Λάρισα, Πάτρα, Ρέθυμνο, Φλώρινα

Δεκτές γίνονται μόνο προσφορές που θα υποβληθούν έως και την Τετάρτη 26/11/2014 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 210-3310083) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: info@kpolykentro.gr)

Κατεβάστε την πρόσκληση

Κατεβάστε το πρότυπο προσφοράς

Check Also

Εκδήλωση Κοινωνικού Πολύκεντρου ΑΔΕΔΥ στην Άρτα: Το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ και το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Άρτας πραγματοποιούν …