live

Έρευνες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 

Κατεβάστε την έρευνα από εδώ.

Προσφυγική κρίση και δημόσιες υπηρεσίες στη Λέσβο (2015-16)

Καθώς η προσφυγική κρίση εξελίσσεται και εισέρχεται σε μια νέα φάση, γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάδειξη της καθοριστικής συμβολής των τοπικών κοινωνιών και υπηρεσιών των περιοχών υποδοχής στην αντιμετώπιση των νέων δεδομένων και προβλημάτων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Το ζήτημα της διαχείρισης της κρίσης έθεσε επιτακτικά τα ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με το ρόλο των δημοσίων υπηρεσιών και των υπαλλήλων τους στις περιοχές αυτές. Τα ζητήματα αυτά αφορούν στην εξασφάλιση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παροχή ζωτικών δημόσιων αγαθών όπως η υγεία και η περίθαλψη, το δικαίωμα στο άσυλο, η κατάλληλη στέγαση, η επαρκής και κατάλληλη διατροφή, η πρόσβαση στο πόσιμο νερό, η πρόσβαση σε νομική προστασία κλπ. Ζητήματα όπως η ετοιμότητα ανταπόκρισης, η δυνατότητα προσαρμογής και ο συντονισμός μεταξύ των δαφορετικών υπηρεσιών του νησιού αναδείχθηκαν ως πρωταρχικής σημασίας όπως  και τα ζητήματα ελλείψεων σε υλικές και άυλες υποδομές πόρους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή την ανάδειξη της καθοριστικής συμβολής των τοπικών κοινωνιών των περιοχών υποδοχής στην αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων, το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να αναδείξει την μέχρι σήμερα σχετικά αθέατη πλευρά αυτής της συνεισφοράς όπου σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του τμήματος κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργάνωσε και έφερε εις πέρας μια διεξοδική μελέτη πάνω σε αυτά τα ζητήματα.

Διαβάστε εδώ τη

Σύνοψη των κεντρικών ερωτημάτων και αποτελεσμάτων της έρευνας

και κατεβάστε ολόκληρη την έκδοση από εδώ

Αποτελέσματα έρευνας: ανάγκες και ενδιαφέροντα επιμόρφωσης των συνδικαλιστικών στελεχών της ΑΔΕΔΥ

Κατεβάστε από εδώ

Αποτελέσματα της έρευνας του Κοινωνικού Πολύκεντρου για την σχεδίαση εξειδικευμένων κύκλων εκπαίδευσης εκπροσώπων εργαζομένων σε τριτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο

Σας επισυνάπτουμε την έκθεση του ΚΠ

«Αποτελέσματα της έρευνας του Κοινωνικού Πολύκεντρου για την σχεδίαση εξειδικευμένων κύκλων εκπαίδευσης εκπροσώπων εργαζομένων σε τριτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο»

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΡΟΣ: τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, των Εκτελεστικών Επιτροπών των Γενικών Συμβουλίων και των Δ.Σ των Ομοσπονδιών της ΑΔΕΔΥ.

Συναδέλφισα / Συνάδελφε,
Το Κοινωνικό Πολύκεντρο διενεργεί έρευνα ανίχνευσης των αναγκών και ενδιαφερόντων εκπαίδευσης των συνδικαλιστικών στελεχών σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο. η οποία απευθύνεται με καθολικό τρόπο στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, τωνΕκτελεστικών Επιτροπών των Γενικών Συμβουλίων και των Δ.Σ των Ομοσπονδιών της ΑΔΕΔΥ.
Στόχος της έρευνας είναι ο επιτυχής σχεδιασμός και τη διαμόρφωση των επόμενων προγραμμάτων συνδικαλιστικής εκπαίδευσης του ΚΠ.
Το σύντομο ερωτηματολόγιο που σας απευθύνουμε έχει ως αποκλειστικό στόχο την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την συνδιαμόρφωση και την καλύτερη δυνατή στόχευση των θεματικών επιμόρφωσης στις εκάστοτε ομάδες στελεχών με βάση τα έτη συνδικαλιστικής δράσης, την κλαδική και συνδικαλιστική ιδιότητα κ.λπ.
 Η μεθοδολογία συλλογής δεδομένων που ακολουθούμε είναι η ανώνυμη καταγραφή των στοιχείων και η ανάλυση τους η ποσοτική στατιστική επεξεργασία.
 Παρακαλούμε για την άμεση συμπλήρωση και αποστολή του ερωτηματολογίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mfiliop@kpolykentro.gr, ή σε έντυπη μορφή στην διεύθυνση του Κοινωνικού Πολύκεντρου.


Για οποιαδήποτε απορία και ερώτημα σχετικά με την έρευνα και τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, απευθύνεστε στην κα Φιλιοπούλου Μαρία: τηλ. 210 3310080, email, mfiliop@kpolykentro.gr
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα σας γνωστοποιηθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της.

Σχετικά αρχεία

Η πρόσκληση

Το ερωτηματολόγιο σε μορφή word

 

Κίνητρα & προσδοκίες συμμετοχής των Δημοσίων Υπαλλήλων στις επιμορφωτικές δράσεις του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο προκειμένου να βελτιώσει και να εξασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό των επόμενων εκπαιδευτικών του δράσεων, έχει οργανώσει τη συστηματική καταγραφή των αναγκών και των προσδοκιών των συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί.

Στην παρούσα μελέτη θα βρείτε μια σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας στα επιμορφωτικά προγράμματα του Κοινωνικού Πολύκεντρου.

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ

 

Μελέτη: τα διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου υγειονομικού τομέα

Αντικείμενο της μελέτης ήταν η διερεύνηση των διαρθρωτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο απασχολείται στον δημόσιο υγειονομικό τομέα της Ελλάδας. Η μελέτη επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στους εργαζόμενους στη νοσηλευτική και διοικητική υπηρεσία των δημόσιων νοσοκομείων όπου παρατηρούνται και τα περισσότερα προβλήματα σχετικά με τη στελέχωση και τις συνθήκες εργασίας. Επιπλέον στόχος της μελέτης ήταν να αναδείξει τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία, μεταξύ άλλων, επιδρούν και προσδιορίζουν τη συνεισφορά του ανθρώπινου δυναμικού στη διαδικασία παροχής επαρκών και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.
 

Επιστημονική Ομάδα:
Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου,.
Οικονόμου Μπάμπης, Επίκουρος Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Γεωργούση Ευγενία, Στατιστικός, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.
Θωμάς Δημήτρης, Στέλεχος υγείας.
Κυριαζής Σταύρος, Στέλεχος υγείας.
Φιλιοπούλου Μαρία, Πολιτικός Επιστήμονας, MSc στη Μεθοδολογία της Έρευνας, Υπεύθυνη του τμήματος μελετών – ερευνών του Κοινωνικού Πολύκεντρου.

Κείμενο Μελέτης

Βασικά συμπεράσματα

Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιμορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόμενους στο Δημόσιο

Η έρευνα για τις εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές ανάγκες των συνδικαλιστικών στελεχών στο Δημόσιο πραγματοποιήθηκε από το Κοινωνικό Πολύκεντρο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Πανεπιστήμιο Πάτρας κατά το διάστημα 1/11/06 – 1/2/2007. Αποτελεί την πρώτη, πανελλαδική έρευνα που απευθύνεται με καθολικό τρόπο στα στελέχη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών ενώσεων του δημοσίου ενώ σε δεύτερη φάση στόχος είναι η επέκταση της έρευνας στα μέλη των πρωτοβάθμιων ενώσεων με επιλογή πανελλαδικού αντιπροσωπευτικού δείγματος. 

H Έρευνα

Ερευνητικά πορίσματα και προτάσεις

Όροι και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Στόχος της έρευνας είναι η με αντιπροσωπευτικό τρόπο, αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας, για τις συνθήκες και τους όρους άσκησης του εκπαιδευτικού τους έργου και ο εντοπισμός των παραγόντων που επενεργούν στην άσκησή του. Έχει ολοκληρωθεί η πιλοτική διερεύνηση των βασικών θεμάτων – αξόνων του ερωτηματολογίου και έχει διανεμηθεί το ερωτηματολόγιο σε 180 σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αντιπροσωπευτικό πανελλαδικό δείγμα . Η έρευνα βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης συλλογής και καταγραφής των ερωτηματολογίων.

 

Επιστημονική ομάδα:

Σήφης Μπουζάκης Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.
Αθανάσιος Κατσής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Αναστάσιος Εμβαλωτής, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων .
Ιωάννης Καμαριανός Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών
Χαραμής Παύλος,  Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποσπασμένος στο ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. (Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης).
Φιλιοπούλου Μαρία, Πολιτικός Επιστήμονας, MSc στη Μεθοδολογία της Έρευνας, Υπεύθυνη του τμήματος μελετών – ερευνών του Κοινωνικού Πολύκεντρου.

Ερωτηματολόγιο

Αντιλήψεις και προσδοκίες των Δημοσίων Υπαλλήλων από την συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές δράσεις

Φορείς υλοποίησης:

Κοινωνικό Πολύκεντρο – ΑΔΕΔΥ

Πανεπιστήμιο Πάτρας

 

Στόχος

Η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για τους εργαζομένους στο Δημόσιο Τομέα. Προβλέπεται η συστηματική διερεύνηση των προσδοκιών των εκπαιδευομένων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συμμετοχή σε επιμορφωτικές διαδικασίες.

 

Η προβληματική και το αντικείμενο της έρευνας

Αφετηρία της έρευνας είναι το ενδιαφέρον για την διερεύνηση των στάσεων και των προσδοκιών των υπαλλήλων της Δημόσιας Διοίκησης που αυτόβουλα εμπλέκονται σε επιμορφωτικές δράσεις. Σε αυτό τον προβληματισμό θα αναζητηθεί και θα διερευνηθεί ο ρόλος τόσο των ίδιων των υπαλλήλων, όσο και των υπηρεσιών και γενικότερα του κράτους στην διαμόρφωση πολιτικών επιμόρφωσης των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση.

Η έρευνα έχει ανιχνευτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια συγκροτημένη θεωρία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ερευνητικές υποθέσεις προς επιβεβαίωση. Τα επιμέρους ερωτήματα διαμορφώθηκαν από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας και τη συνεκτίμηση της ελληνικής πραγματικότητας, όσον αφορά: α] τις στάσεις και τις προσδοκίες των εργαζομένων από την εμπλοκή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα β] το ρόλο των υπηρεσιών και των εμπλεκομένων (προϊσταμένων, συναδέλφων) στη διαμόρφωση επιμορφωτικών τάσεων ως κυρίαρχη πολιτική του δημόσιου τομέα.

 

Ερευνητές:

Υφαντή Αμαλία, Αναπλ. Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πατρών.

Παναγιωτοπούλου Αλεξάνδρα, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Κοινωνικού Πολύκεντρου.