Μητρώα Κ.Π.-σε επεξεργασία

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο διατηρεί τα ακόλουθα Μητρώα:

  • Μητρώο Εκπαιδευτών (ΜΕΚ)
  • Μητρώο Ερευνητών (ΜΕΡ)

Αυτή τη στιγμή δεν γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις. Θα γίνει σχετική ενημέρωση στο επόμενο διάστημα.

Κατάλογος ενταγμένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών ανά Θεματική Κατηγορία (Ενημέρωση 12/10/2023)