Προσκλήσεις – Διαγωνισμοί

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το Υποέργο 2 “Δημοσιότητα” της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ»

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών  Για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2 με τίτλο  «Δημοσιότητα» της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ»  Κωδικός ΟΠΣ 5007917 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»  Κωδικός CPV 39294100-0 Προϊόντα πληροφόρησης και προβολής Απόφαση Δ.Σ. 13/16ης συνεδρίασης/17-1-2018 Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 28-2-2018, 15:00 μ.μ. Κατεβάστε το κείμενο της πρόσκλησης από εδώ

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξωτερικών συνεργατών

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο «Ενίσχυση της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5007917 «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής και Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο] και από εθνικούς πόρους δημοσιεύει  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) Η πρόκληση αφορά σε δύο θέσεις εξωτερικών συνεργατών για τη Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη, πλήρους απασχόλησης με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. Πληροφορίες και λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη πρόσκληση. Προθεσμία: 2 Φεβρουαρίου 2018. …

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης εκπαιδευτών/τριών στο Μητρώο του Κοινωνικού Πολύκεντρου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ» «ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» ​Κατεβάστε τα αποτελέσματα από εδώ

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης συνδικαλιστικών στελεχών του δημοσίου τομέα στη Φλώρινα

Προς: Ενεργά μέλη οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου σε  τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο του Νομού Φλώρινας. Πρόσκληση Αίτηση (για συμπλήρωση)

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης συνδικαλιστικών στελεχών του δημοσίου τομέα στη ΛΕΣΒΟ

Προς: Ενεργά μέλη οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου σε τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο, του ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι και 8-5-2017 Πρόσκληση Αίτηση (για συμπλήρωση)

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης συνδικαλιστικών στελεχών του δημοσίου τομέα σε 14 πόλεις (Νέα προθεσμία)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Κυριακή 26/2/2017, για όλες τις πόλεις. Προς: Ενεργά μέλη οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου σε τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο, των Νομών Αττικής, Γρεβενών, Δράμας, Δωδεκανήσου, Ευρυτανίας, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδος,  Σερρών, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Χαλκιδικής Πρόσκληση Αίτηση

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων όπου στεγάζεται το Κοινωνικό Πολύκεντρο και το Εκπαιδευτικό του Κέντρο”

Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ Α∆Ε∆Υ δηµοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισµού δαπάνης µέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800,00) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των υπηρεσιών µε αντικείµενο: "Παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των κτιρίων όπου στεγάζεται το Κοινωνικό Πολύκεντρο και το Εκπαιδευτικό του Κέντρο" Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 14/6/2016 και ώρα 15:00. Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης συνδικαλιστικών στελεχών του δημοσίου τομέα στην Ορεστάδα

Προς: Ενεργά μέλη οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου σε τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο, του Νομού Έβρου. Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο Δημόσιο Τομέα», και απευθύνεται σε ενεργά μέλη οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου σε τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο, του Νομού Έβρου. ΠΡΟΣΟΧΗ: έχει δοθεί παράταση στην ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 30/5/2016. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης συνδικαλιστικών στελεχών του δημοσίου τομέα στο Βόλο

Προς: Ενεργά μέλη οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου σε τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο, του Νομού Μαγνησίας. Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο Δημόσιο Τομέα», και απευθύνεται σε ενεργά μέλη οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου σε τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο, του Νομού Μαγνησίας. Κατεβάστε την πρόσκληση Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής

Read More »

Αποτελέσματα κατάταξης εξωτερικών συνεργατών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 8ΗΣ/10-03-2016 (ΘΕΜΑ 5ο) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟΥ ΤΟΥ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ Αποτελέσματα κατάταξης εξωτερικών συνεργατών για διοικητική-γραμματειακή υποστήριξη του Κοινωνικού Πολύκεντρου. Κατεβάστε από εδώ

Read More »