Τεκμηρίωση – Εκδόσεις

Απασχόληση – Αμοιβές – Αγοραστική Δύναμη στο Δημόσιο

Παρουσίαση του Προέδρου του Κ.Π. κ. Γ. Γιούλου με θέμα: “Απασχόληση – Αμοιβές – Αγοραστική Δύναμη στο Δημόσιο” (στοιχεία από μελέτες και έρευνες του Κοινωνικού Πολύκεντρου).   Παρουσίαση  

Read More »

Έκδοση μελέτης «Κριτική Επισκόπηση Διαδικτυακής Παρουσίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων: Προτάσεις Αναβάθμισης Διαδικτυακής Παρουσίας και Δημιουργίας Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας 2020-2022», των Νικόλαου Ζάχαρη και Δημητρίου Παπαχρήστου

  Σε μια εποχή που η ψηφιακή παρουσία των φυσικών και νομικών προσώπων αποτελεί σημαντική πτυχή της συνολικής τους επίδρασης στο κοινωνικό περιβάλλον, οι οργανώσεις των εργαζομένων, θα πρέπει να ακολουθούν τις εξελίξεις, επεκτείνοντας την παρουσία τους και στον ψηφιακό χώρο. H συγκεκριμένη έρευνα α) αποτυπώνει το επίπεδο παρουσίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων του δημοσίου τομέα στον ψηφιακό χώρο και αναλύει το περιεχόμενο της παρουσίας τους, β) διατυπώσει προτάσεις για την αναβάθμιση της παρουσίας, της επίδρασης και της αποτελεσματικότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο ψηφιακό περιβάλλον.   Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου: Δελτίο Τύπου Κατεβάστε εδώ τη μελέτη: ΜΕΛΕΤΗ

Read More »

Έκδοση μελέτης «4η Βιομηχανική Επανάσταση: Η πρόκληση διαχείρισης των νέων συνθηκών από τους εκπαιδευτικούς», του Γεώργιου Παναγιωτόπουλου

H 4η Βιομηχανική Επανάσταση εγείρει πολλές προκλήσεις αλλά και ερωτηματικά σχετικά με την ετοιμότητά μας να τη διαχειριστούμε. Πρόκειται για μια επανάσταση, η οποία διαφοροποιείται σημαντικά από τις τρεις προηγούμενες ως προς την ταχύτητα, την κλίμακα, την πολυπλοκότητα και τη μετασχηματιστική ισχύ. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η παρούσα μελέτη έρχεται να διερευνήσει και να αποτυπώσει τις συνθήκες και το νέο περιβάλλον εργασίας για τους εκπαιδευτικούς, την ετοιμότητα και την επάρκειά τους να διαχειριστούν τις αλλαγές που επιφέρει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, τους κινδύνους και τα ρίσκα που συνεπάγεται η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους …

Read More »

Έκδοση Μελέτης «Όροι και Συνθήκες Άσκησης του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δημόσια Εκπαίδευση»

Κυκλοφόρησε η μελέτη του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ: «Όροι και Συνθήκες Άσκησης του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δημόσια Εκπαίδευση» των Χρήστου Ζάγκου, Γιάννη Καμαριανού, Αργύρη Κυρίδη, Νίκου Φωτόπουλου. Η μελέτη αυτή συμβάλλει στη διερεύνηση πρακτικών και νοηματοδοτήσεων των ίδιων των εκπαιδευτικών και των τριών βαθμίδων για τις συνθήκες εργασίας τους. Παρά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που αποδίδει η ίδια η κοινωνία στο έργο των εκπαιδευτικών, η συγκεκριμένη μελέτη διαπιστώνει την σημαντική υστέρηση των υποδομών και πόρων, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ποσοτικά και ποιοτικά, επισημαίνοντας την ασυνέχεια και την έλλειψη. Η παρούσα εμπειρική έρευνα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης κρίσης, η οποία …

Read More »

Policy Paper: «Οι νέες συνθήκες ασφάλισης, συνταξιοδότησης και εργασίας συνταξιούχων για το Δημόσιο υπό το πρίσμα του ασφαλιστικού Νόμου 2020» Ε. Κουμαριανός & Γ. Συμεωνίδης

Η μελέτη των Ε. Κουμαριανού και Γ. Συμεωνίδη παρουσιάζει κριτικά τις κομβικές νομοθετικές παρεμβάσεις του Ν. 4670/2020, ταυτόχρονα όμως τις εντάσσει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αλλαγών της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Συνδέοντας παρελθόν, παρόν και μέλλον αναδεικνύει τη σημασία των ρυθμίσεων και τη συμβολή τους προς την κατεύθυνση της αλλαγής παραδείγματος που συντελείται στην Κοινωνική Ασφάλιση την τελευταία δεκαετία. Αυτή η αλλαγή παραδείγματος οδηγεί στην ενίσχυση της ατομικής ευθύνης έναντι της συλλογικής και στην καθιέρωση μια ελευθερίας και ευελιξίας του ασφαλισμένου έναντι της υποχρεωτικής υπαγωγής του στους δεσμευτικούς κανόνες της Κοινωνικής Ασφάλισης, με σημαντικές επιπτώσεις για το μέλλον των εργαζομένων …

Read More »

Policy Paper: Εκπαιδευτικές ανάγκες ανήλικων προσφύγων – Ν. Μάνεσης

Η μελέτη του Νικόλαου Μάνεση “Εκπαιδευτικές ανάγκες ανήλικων προσφύγων” καταγράφει την υπάρχουσα κατάσταση στην εκπαίδευση των παιδιών – προσφύγων για να εκτιμηθούν με σαφέστερο τρόπο: Το κοινωνικό και εκπαιδευτικό προφίλ των προσφύγων μαθητών/μαθητριών Οι ψυχολογικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των προσφύγων μαθητών/μαθητριών Οι δυσλειτουργίες των υφιστάμενων εκπαιδευτικών δομών Μετά την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης σε επίπεδο δεδομένων και σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής και την παρουσίαση της μεθοδολογίας, η μελέτη παρουσιάζει με κριτικό τρόπο τα σχετικά ευρήματα, εξάγει επιστημονικά συμπεράσματα και διατυπώνει προτάσεις πολιτικής, συνεισφέροντας, με αυτόν τον τρόπο, από την πλευρά των οργανώσεων των εργαζομένων στο δημόσιο διάλογο που αφορά στα …

Read More »

Έρευνα ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο εκφράζει την αλληλεγγύη του στους κατοίκους της Λέσβου, στους εργαζόμενους/ες στις υπηρεσίες του νομού και σε όλους τους αιτούντες άσυλο, τους πρόσφυγες και τις οικογένειές τους που από το βράδυ της Τρίτης βιώνουν για πολλοστή φορά τη συνθήκη καταστροφής και διωγμού μετά την πυρκαγιά και την καταστροφή του ΚΥΤ της Μόριας. Το 2017, η έρευνά μας ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ (2015 – 2016) είχε διαπιστώσει την άμεση ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων υπηρεσιών του νησιού, ειδικά των υπηρεσιών υγείας, με μόνιμο προσωπικό και υλικό-τεχνικές υποδομές για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα ανέκυπταν στο άμεσο …

Read More »

Έρευνα αποτύπωσης των στάσεων και αντιλήψεων των εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση για την ψηφιοποίηση / αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

ΕΡΕΥΝΑ Κοινωνικό Πολύκεντρο © Αθήνα 2019   Συγγραφείς: Γεώργιος  Γιούλος, Κοινωνιολόγος, ΜΑ Διεθνών Σχέσεων, MPhil Οικονομικών, Μαρία Φιλιοπούλου, Πολιτικός Επιστήμονας, MSc στη Μεθοδολογία της  Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες Ερευνητική Ομάδα: Νεκτάριος-Μηνάς Θέμελης, Ευτυχία Μανεσιώτη, Ιγνάτιος Ντάρας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης   Σχεδιασμός Εξωφύλλου: Γιώργος Γιούλος Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση: Γιώργος Περγαντίνας ISBN: 9786188150669   Κοινωνικό Πολύκεντρο Διοσκούρων 4 10555, Αθήνα Τηλ.: 210 3310080–81 info@kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr Επιτρέπεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση και χρήση για μη εμπορικούς σκοπούς έπειτα από συνεννόηση με τον εκδότη και τους συγγραφείς και με αναφορά των πηγών.

Read More »

Μελέτη: Έρευνα των συστημάτων Υγείας των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο του Health 2020. Ιχνηλάτιση του ρόλου του Δημόσιου τομέα. Καταγραφή τάσεων.

Ομάδα Εργασίας :     Δρ. Πέτρος Μαραβελάκης, Αναπληρωτής Kαθηγητής. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς.   Δρ. Ηλίας Μαραγκός, Μέλος Ε.Δι.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Δρ. Απόστολος Λιναρδής, Ερευνητής Β’. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Αθήνα, Απρίλιος 2019 Κατεβάστε από εδώ.

Read More »

Μελέτη “Συγκριτική αποτίμηση της αγοραστικής δύναμης των Δημοσίων Υπαλλήλων στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ”.

Μελέτη “Συγκριτική αποτίμηση της αγοραστικής δύναμης των Δημοσίων Υπαλλήλων στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ”. Δρ. Ιωάννης Σμυρλής, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Δρ. Αναστάσιος Σαλής, Επιστημονικό Στέλεχος Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (KEMEA)   Υποέργο 1 «Ενίσχυση της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» Πράξη: «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020» Με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο] και από εθνικούς πόρους. Αθήνα, Δεκέμβριος 2018 Κατεβάστε από εδώ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Ελληνικά) SUMMARY (english)

Read More »