Αίτηση για παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος – Συνδικαλιστική ΙΙ