Οι μεταβολές στην ευρωπαϊκή απασχόληση: Στοιχεία για το ΔΤ από την επισκόπηση του Eurofound το 2023

Η νέα έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Απασχόληση και τις Συνθήκες διαβίωσης (Eurofound) εστιάζει στις μεταβολές που συνέβησαν στην ευρωπαϊκή απασχόληση και επηρέασαν τη δομή και τη σύσταση των βασικών τομέων της. Η έρευνα αντλεί τα στοιχεία της από ένα μεγάλο εύρος της βάσης δεδομένων της περιοδικής  Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΕ (LFS) από το 2008 μέχρι και το 2023 ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις μεταβολές και αλλοιώσεις που προέκυψαν στην απασχόληση κατά τη διάρκεια και στην μετά covid περίοδο. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας εστιάζει στο ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή με σημείο αναφοράς την ενιαία ευρωπαϊκή δομή και σύσταση της απασχόλησης, ενώ συγχρόνως αναλύονται συγκριτικά στοιχεία των εξελίξεων μεταξύ των κρατών μελών. Παρουσιάζουμε επιλεκτικά συμπεράσματα της έρευνας που αφορούν τις μεταβολές στην απασχόληση στους κύριους τομείς του Δημοσίου (Δημόσια Διοίκηση, Υγεία, Εκπαίδευση).

Ο δημόσιος τομέας συνολικά και οι δημόσιες υπηρεσίες ευνοήθηκαν σημαντικά στην πανδημική και μετά πανδημίας περίοδο ως προς τη σύνθεση των επαγγελμάτων που τις απαρτίζουν. Συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συνολική αριθμητική αύξηση της απασχόλησης που προέκυψε για τα επαγγελματικά στελέχη (εις βάρος των εργατών και εργατοτεχνιτών) αφορά κυρίως τα επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης που τα τελευταία 4 έτη (2019-2023) σημείωσαν αύξηση 3 ποσοστιαίων μονάδων.

Στη σύγκριση των οικονομικών τομέων, οι κρατικά χρηματοδοτούμενοι τομείς, παρουσιάζουν την πιο συνεπή και σταθερή αύξηση της απασχόλησης τους στην τελευταία περίοδο αναφοράς. Συγκεκριμένα,  η Δημόσια Διοίκηση, η Υγεία και η Εκπαίδευση είναι οι τομείς με τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Η απασχόληση στην Υγεία σημείωσε αυξήσεις ρεκόρ από το 2019 στο 2023 (2% ετησίως), η ΔΔ μετά από μια μακρά περίοδο καθήλωσης (αρνητική μέση ετήσια αύξηση -0,1 στο διάστημα 2008-2019) σημείωσε μέση ετήσια αύξηση 1,3% για περίοδο 2019-2023. Το ίδιο ποσοστό αύξησης είχε και η απασχόληση στην εκπαίδευση.

Κατεβάστε την έρευνα του Eurofound εδώ

Άρθρο

Check Also

Ν.Τ. Ιωαννίνων – ΑΔΕΔΥ: Σύσκεψη Πρωτοβάθμιων Σωματείων & Εκδήλωση για Συνταξιοδοτικό

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ και το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ιωαννίνων συνδιοργανώνουν …