Ισότητα των φύλων στη Δημόσια Διοίκηση στις χώρες του ΟΟΣΑ: Στοιχεία από την έκδοση «Η κυβέρνηση με μια ματιά, 2023»

Η ίση εκπροσώπηση των φύλων στη δημόσια απασχόληση αποτελεί σημαντικό δείκτη ανάπτυξης και ολοκλήρωσης της κατεύθυνσης των κρατών προς την επίτευξη της ισότητας και της διαφορετικότητας. Η πρόταση του ΟΟΣΑ, που συμπεριλαμβάνεται στις συστάσεις του για ικανή και με ηγετική ευχέρεια Δημόσια Διοίκηση, ελέγχεται και αξιολογείται με στοιχεία μέσα από τις περιοδικές εκθέσεις του για τη Δημόσια Διακυβέρνηση (η τελευταία έκθεση Government at a glance 2023).

Τα στοιχεία από την τελευταία έκθεση του 2023 για την εξέλιξη της έμφυλης ισότητας στη δημόσια απασχόληση στις 26 ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι:

  • Οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων του δημοσίου (54%) συγκριτικά με το ποσοστό που έχουν ως εργαζόμενες στη συνολική απασχόληση (45,4%).
  • Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις οχτώ χώρες που έκαναν σημαντικά βήματα στην ίση εκπροσώπηση των γυναικών στις ανώτερες διευθυντικές θέσεις του δημοσίου, και το 2021 (που είναι τα πιο πρόσφατα στοιχεία) το 56,4% αυτών των θέσεων καλύπτονταν από γυναίκες. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2011 για τη χώρα μας ήταν 41,7%.
  • Στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ το αντίστοιχο ποσοστό κατά μέσο όρο των γυναικών σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις ήταν το 2021 40,8%. Όπως σημειώνεται ενώ έχουν γίνει σημαντικά βήματα μέσα σε μια δεκαετία, η διαφορά του δημόσιου τομέα με την υπόλοιπη οικονομία παραμένει, όπου φαίνεται ότι σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ οι γυναίκες στο δημόσιο τομέα ανεβαίνουν πολύ πιο δύσκολα στην κλίμακα των διευθυντικών θέσεων.

Ολόκληρη η έκθεση του ΟΟΣΑ «Η κυβέρνηση με μια ματιά το 2023» εδώ

 

Αρχείο

Check Also

Οι μεταβολές στην ευρωπαϊκή απασχόληση: Στοιχεία για το ΔΤ από την επισκόπηση του Eurofound το 2023

Η νέα έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Απασχόληση και τις Συνθήκες διαβίωσης (Eurofound) εστιάζει …