Το μήνυμα της ITUC για την παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία

Η Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία (ITUC) σηματοδοτεί την φετινή παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με αναπηρία, στις 3/12/2023,  υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που έχουν τα συνδικάτα στην προώθηση των δικαιωμάτων και  στην στήριξη της επαγγελματικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης τους.

Τα παραδείγματα θετικής συνδικαλιστικής δράσης στα οποία αναφέρεται  η Συνομοσπονδία στο μήνυμά της, είναι αυτά της CGT (Γαλλία) και της UGT (Ισπανία) οι οποίες έχουν συντάξει ειδικά εγχειρίδια οδηγιών προς τα μέλη τους για την συμπερίληψη των εργαζομένων με αναπηρία σε όλες τις δράσεις τους, όπως έχει κάνει και η  TUC (Μ. Βρετανία) η οποία επιπλέον ερευνά επιστάμενα το μισθολογικό χάσμα και για τα άτομα με αναπηρία , όπως και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις από όλο τον κόσμο.

Στο μήνυμα που στέλνει η ΓΓ της ITUC για τη φετινή παγκόσμια ημέρα αναφέρεται στις συλλογικές διαπραγματεύσεις ως τη βασική δικλείδα ασφαλείας για τα άτομα με αναπηρία  και τα δικαιώματά τους στην εργασία και στην κοινωνία γενικότερα. Επισημαίνει ότι οι κυβερνήσεις και οι εργοδότες πρέπει επίσης να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης τους και παραθέτει τις αρνητικές εκτιμήσεις που κάνει ο ΟΗΕ στην τελευταία έκθεση για την Αναπηρία και την Ανάπτυξη ( Disability and Development Report 2023, για την επίτευξη του στόχου 11 της Στρατηγικής Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs) που αφορά την συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία.

 

 Περισσότερα για την ημέρα από τις δράσεις της ITUC εδώ και του ΟΗΕ εδώ

Άρθρο

 

Check Also

Συμμετοχή στο 10ο Διεθνές Συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε.

Στο 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο …