Η ΟΚΕ γνωμοδοτεί για την μετακλητή εργασία από τρίτες χώρες

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την διατύπωση και σύνταξη γνωμοδοτικής έκθεσης με τίτλο «Προϋποθέσεις και διαδικασίες εισόδου, διαμονής και εργασίας εργαζομένων πολιτών τρίτων χωρών» στην οποία παραθέτει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την μετάκληση εργαζομένων όπως αυτό διαμορφώθηκε και με τον τελευταίο νόμο Ν. 5038/2023 και θέτει τα κύρια ζητήματα εναρμονισμού της διαδικασίας της μετάκλησης με τις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς εργασίας.

Ο νέος νόμος που θα τεθεί σε ισχύ από 1/1/24 προβλέπει μεταξύ άλλων την υποχρεωτική  διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων (του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την Ο.Κ.Ε. και τη Δ.ΥΠ.Α.) σε ότι αφορά την προσφορά εργασίας από ημεδαπούς, ευρωπαίους πολίτες ή νομίμως διαμένοντες στη χώρα πολίτες τρίτων χωρών, το ποσοστό ανεργίας και τον αριθμό των μετακλήσεων. Επιπλέον ο νόμος προσβλέπει στην εναρμόνιση της εγχώριας νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EU Talent pool, η οποία ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του νέου Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο το 2020 και έχει ως στόχο την κάλυψη των αναγκών σε εργατικό δυναμικό και τη βελτίωση της ικανότητας της Ευρώπης να προσελκύει εργαζομένους πολίτες τρίτων χωρών με εξειδίκευση, ταλέντα και δεξιότητες.

Τα σημαντικότερα ζητήματα που αναπτύσσει η ΟΚΕ σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο, τις δυνατότητες της ελληνικής αγοράς εργασίας και την εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων μέσα στις νέες συνθήκες, είναι:

  • Για τη διαδικασία των μετακλήσεων, προκειμένου να είναι αποτελεσματική, απαιτείται όπως το προτείνει μια διαδικασία τεσσάρων αξόνων: σχεδιασμός- υλοποίηση – αξιολόγηση – προσαρμογή, στην οποία η  διάγνωση των αναγκών πρέπει να έχει προεξέχοντα ρόλο.
  • Η ψηφιοποίηση και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος καταγραφής των αναγκών σε εργατικό δυναμικό από τους ενδιαφερόμενους φορείς που θα βρίσκεται σε άμεση και σε πραγματικό χρόνο διασταύρωση με τον μηχανισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Τέλος η ΟΚΕ αναγνωρίζοντας την εγγενή αδυναμία της ελληνικής οικονομίας να οργανώσει αποτελεσματικά ένα σύστημα εκπαίδευσης/ κατάρτισης και εισροών στην αγορά εργασίας από τρίτες χώρες (που είχαν ως αποτέλεσμα την περιορισμένη ενσωμάτωση των πληθυσμών αυτών στην οικονομική και κοινωνική ζωή) προτείνει την υιοθέτηση μιας στρατηγικής για την ενίσχυση της πρόσβασης των προσφυγικών / μεταναστευτικών πληθυσμών στην απασχόληση και της ασφαλούς κινητικότητας τους προς την περιφέρεια της χώρας. Επιπλέον,  για την  αύξηση των κινήτρων και την άρση των επιφυλάξεων των πληθυσμών αυτών να παραμείνουν στην Ελλάδα, να ενταχθούν και να απορροφηθούν αποτελεσματικά από την εγχώρια αγορά εργασίας είναι σημαντικό να ληφθούν όλες οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας ενάντια στην αδήλωτη εργασία και την καταστρατήγηση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους.

 

Κατεβάστε την έκθεση εδώ

Άρθρο

 

Check Also

Συμμετοχή στο 10ο Διεθνές Συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε.

Στο 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο …