Τα δεδομένα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης από τον ΟΟΣΑ

Η όγδοη έκδοση του ΟΟΣΑ για τα βασικά δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης στα κράτη μέλη του με τίτλο «Η Διοίκηση με μια ματιά το 2023» (Government at a Glance, 2023) παρέχει μια αναλυτική επισκόπηση των πρακτικών που ακολουθήθηκαν, με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που διαθέτει, στη δημόσια διακυβέρνηση και στη δημόσια διοίκηση από το σύνολο των χωρών αλλά και από κάθε χώρα ξεχωριστά, με τη μορφή σύνοψης στους βασικούς δείκτες της Δημόσιας Διοίκησης. Ο ιδιαίτερος στόχος και το κέντρο βάρους  αυτής της έκδοσης είναι η τεκμηρίωση των κοινών πολιτικών αποφάσεων και της πρωτοβουλίας που προώθησε η  Επιτροπή για τη Δημόσια Διακυβέρνηση του ΟΟΣΑ, στη διυπουργική επιτροπή που είχε στη σύσκεψη του Νοεμβρίου του 2022, με θέμα την «οικοδόμηση της εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της δημοκρατίας» στα κράτη μέλη.

Τα στοιχεία που αφορούν τις επιδόσεις της Ελλάδας στους δείκτες που χρησιμοποιεί ο ΟΟΣΑ και η επιτροπή για τη Δημόσια Διακυβέρνηση για την αξιολόγηση των εθνικών διοικήσεων, παρατίθενται επιγραμματικά πιο κάτω. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την έκθεση για τη χώρα μας (διαθέσιμη online στη διεύθυνση:  https://www.oecd.org/publication/government-at-a-glance/2023/webbooks/dynamic/gov-at-a-glance-country-notes/8ffb30c5/pdf/greece.pdf).

  • Στο δείκτη της Ικανοποίησης των πολιτών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, η Ελλάδα βαθμολογείται κάτω από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Συγκεκριμένα, το 2022 το 63% των πολιτών ήταν ευχαριστημένοι-ες με το εκπαιδευτικό σύστημα (Μ.Ο των χωρών του ΟΟΣΑ 67%), το 44% ήταν ευχαριστημένοι-ες με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (68% ο Μ.Ο του ΟΟΣΑ) και 48% με το δικαστικό σύστημα (55,7% ο Μ.Ο των χωρών ΟΟΣΑ).
  • Στο δείκτη που αφορά την Ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης των πόρων της, η ελληνική Δημόσια Διοίκηση με επίδοση 0,74 βρίσκεται πάνω από το τον Μ.Ο των χωρών του ΟΟΣΑ (0,52) στις δυνατότητες που δίνει για συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholder), με συγκεκριμένες πολιτικές και πλαίσια για την διαχείριση των έργων και των υποδομών της. Το ίδιο ισχύει και για τις επιδόσεις της ελληνικής ΔΔ στη χρηματοδότηση έργων πράσινης ανάπτυξης (0,56 η τιμή του δείκτη  έναντι του 0,49 του Μ.Ο του ΟΟΣΑ).
  • Σε ότι αφορά την απασχόληση και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τα δεδομένα του 2022 (με στοιχεία από τους Εθνικούς Λογαριασμούς της Eurostat) δείχνουν: ο Δημόσιος Τομέας απασχολεί το 16,1 της συνολικής απασχόλησης όταν ο μέσος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 18,6%. Η κινητικότητα του προσωπικού της ελληνικής ΔΔ προβλέπεται αλλά δεν ενθαρρύνεται, αναφέρει η έκθεση. Το ίδιο αποτιμάται και για τα ανώτερα στελέχη της όπου επίσης προβλέπεται η κινητικότητα αλλά τα κίνητρα που δίνονται δεν είναι αρκετά. Ένα επιπλέον μείον στη διαχείριση του προσωπικού είναι ότι είτε απουσιάζουν είτε είναι πενιχρά σε σύγκριση με άλλες χώρες, τα ατομικά προγράμματα κατάρτισης.

Περισσότερα από την έκθεση Government at a Glance, 2023 εδώ

Άρθρο

Check Also

Ν.Τ. Ιωαννίνων – ΑΔΕΔΥ: Σύσκεψη Πρωτοβάθμιων Σωματείων & Εκδήλωση για Συνταξιοδοτικό

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ και το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ιωαννίνων συνδιοργανώνουν …