Στοιχεία για δράση: Πολιτικές ισότητας και ενσωμάτωσης της έμφυλης διάστασης στη μετά covid περίοδο

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

 

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου εστιάζει στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αξιολογεί τα αποτελέσματα επιλεγμένων πολιτικών μέσα από την  οπτική του φύλου και της ενσωμάτωσης του στα εθνικά σχέδια δράσης. 

 

Παρουσιάζουμε ορισμένα από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την χώρα μας και για τους τομείς της ΔΔ, Άμυνας και Υπ. Κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και για την υγεία και την εκπαίδευση.

 

  • Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τα ποσοστά της γυναικείας απασχόλησης επέστρεψαν στα προ πανδημίας επίπεδα: Στην Ελλάδα (όπως επίσης στη Μάλτα και την Εσθονία) το ποσοστό μείωσης της απασχόλησης των γυναικών ήταν αρκετά μικρότερο από αυτό των αντρών.
  • Στην εκπαίδευση και τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας όπου η γυναικεία απασχόληση ξεπερνά το 70%, η μείωση των ωρών απασχόλησης ήταν ελάχιστη ενώ ήδη από το 2021 τα ποσοστά επέστρεψαν στα προ πανδημίας επίπεδα και για τα δύο φύλα.
  • Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των γυναικών πριν την πανδημία ήταν 34 ώρες (ο αντίστοιχος των αντρών ήταν 39 ώρες). Τα στοιχεία του 2021 δείχνουν ότι ενώ τα ποσοστά της γυναικείας απασχόλησης αποκαταστάθηκαν στα προ πανδημίας επίπεδα οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των γυναικών συνεχίζουν να φθίνουν.
  • Το 2021 τα ποσοστά απουσίας από την εργασία για τις γυναίκες εργαζόμενες κυμαίνονταν μεταξύ του υψηλότερου 52% στους κλάδους των τροφίμων και της εστίασης μέχρι το χαμηλότερο 5% στη Δημόσια Διοίκηση, στην Εκπαίδευση και στις Υπηρεσίες Υγείας
  • Και η μερική και ορισμένου χρόνου απασχόληση των γυναικών επηρεάστηκαν από την κρίση της πανδημίας: το τέταρτο τρίμηνο του 2019, το 31% του απασχολούμενου γυναικείου πληθυσμού στην Ευρώπη εργάζονταν με μερική απασχόληση (8% ήταν το αντίστοιχο ποσοστό των αντρών) και 13% εργάζονταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Από το 2021 και έπειτα και τα δύο αυτά ποσοστά παρουσιάζουν σημαντική μείωση ενώ αντίστοιχα αυξήθηκε η εξ αποστάσεως, γυναικεία απασχόληση σε ποσοστό διπλάσιο από αυτό των αντρών.
  • Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι άνδρες εργαζόμενοι επωφελήθηκαν περισσότερο από τα μέτρα αποζημίωσης ειδικού σκοπού από ότι οι γυναίκες εργαζόμενες. Η Ελλάδα (όπως και η Τσεχία, Πορτογαλία, Λιθουανία), αποτελούν εξαίρεση.  
  • Τα μέτρα που έλαβαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων από το 2020 και έπειτα ήταν περιορισμένης διάρκειας και επομένως τα όποια θετικά αποτελέσματα και όφελος είχαν για  το διαθέσιμο ατομικό  εισόδημα των εργαζομένων, για την μείωση της φτώχειας και την μείωση των εισοδηματικών διαφορών μεταξύ των φύλων ήταν προσωρινά. Οι μηχανισμοί ανάκαμψης και ανθεκτικότητας απέχουν ή υπολείπονται για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ισότητας παρά τις όποιες δεσμεύσεις να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης για τον γυναικείο πληθυσμό.

 

Κατεβάστε την έκθεση εδώ

Αρχείο

Check Also

Συμμετοχή στο 10ο Διεθνές Συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε.

Στο 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο …