Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: κατάσταση και τάσεις 2023

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία & την Ασφάλεια στην Εργασία στο πλαίσιο των εκστρατειών με θέμα  «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» παρουσίασε στη διάσκεψη κορυφής της ΕΕ για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία 2023 την τελευταία του έκθεση του με θέμα «Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: κατάσταση και τάσεις 2023».  Η έκθεση παρέχει μια ουσιαστική ανάλυση σχετικά με τις βελτιώσεις οι οποίες έχουν επέλθει στους χώρους εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς επίσης και τα σημεία στα οποία πρέπει να καταβάλουμε πολλές ακόμη προσπάθειες.

Ορισμένα από τα συμπεράσματα είναι:

  • Κάθε χρόνο στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι έχουμε περισσότερα από 3.000 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, 230.000 σοβαρά ατυχήματα και κατά προσέγγιση 180.000 περιπτώσεις ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία.
  • Τα εργατικά ατυχήματα αποτελούν τον κατεξοχήν δείκτη ποιότητας για την πρόληψη σε επίπεδο επιχείρησης, κλάδου και κατά συνέπεια και της κάθε χώρας.
  • Τα θετικά στοιχεία δείχνουν ότι μεταξύ 1998 και 2019 σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφεται πτώση του ποσοστού των εργατικών ατυχημάτων (μη θανατηφόρων) κατά 58%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα θανατηφόρα ατυχήματα έπεσε επίσης κατά 57% για την ίδια περίοδο.
  • Παρόλα αυτά, όπως σημειώνεται στην έκθεση, περίπου 38% των ατυχημάτων και ασθενειών που συμβαίνουν στη εργασία ή εξαιτίας της εργασίας δεν καταγράφονται.
  • Ένα άλλο σημαντικό δεδομένο είναι οι επιπτώσεις για την υγεία εξαιτίας των ανθυγιεινών και επικίνδυνων συνθηκών στην εργασία οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κοινωνία.
  • Με βάση τα στοιχεία της Διεθνούς Επιτροπής για την Επαγγελματική Υγεία, το έτος 2019, στο σύνολο των 6.759.077 σοβαρών ασθενειών που συνδέονται με την εργασία, το 23% αφορούσε περιπτώσεις καρκίνου,  17,5% περιπτώσεις καρδιαγγειακών παθήσεων, 14% μυοσκελετικές παθήσεις, 11% τραυματισμοί, ενώ το υπόλοιπο 1/3 αφορούν άλλες μη καταταξιμες περιπτώσεις ασθενειών.
  • Το 45% των εργαζομένων ανέφεραν ότι εκτίθενται σε επιβλαβείς παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική – διανοητική τους υγεία. Τα στοιχεία κατά χώρα διαφέρουν σημαντικά: Η Σουηδία, η Ελλάδα και το Λουξεμβούργο ανέφεραν περισσότερα από 2/3 τέτοιων εκθέσεων, ενώ η Γερμανία, η Λιθουανία και η Τσεχία κάτω από το 1/3.

 

Κατεβάστε την έκθεση εδώ

Παρακολουθήστε το πρόγραμμα της νέας εκστρατείας Επαγγελματική Ασφάλεια & Υγεία στην Ψηφιακή Εποχή εδώ

Άρθρο

Check Also

Συμμετοχή στο 10ο Διεθνές Συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε.

Στο 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο …