Οι γυναίκες στην εργασία στις χώρες του ΟΟΣΑ: Βασικά συμπεράσματα από την τελευταία έκθεση «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την ισότητα των φύλων»

Η έμφυλη ανισότητα εξακολουθεί να υποτιμά την γυναικεία εργασία στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης οι νέες γυναίκες, αν και κατέχουν υψηλότερους τίτλους εκπαίδευσης από τους συνομήλικους άντρες, παραμένουν εγκλωβισμένες σε στάσιμες καριέρες και υπο- εκπροσωπούνται  σε επαγγέλματα με περισσότερη «λάμψη». Η έκθεση με βάση στοιχεία του 2021 από τη βάση δεδομένων για την απασχόληση του ΟΟΣΑ (https://stat.link/w418sz)) επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τη δυσμενή παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασίας σε σχέση με το φύλο τους: Απασχολούνται ακόμη κατά μεγάλο ποσοστό σε άτυπες άμισθες μορφές απασχόλησης, υπόκεινται σε άνιση διακοπή της καριέρας τους λόγω μητρότητας, υπο-εκπροσωπούνται σε πολιτικές θέσεις και στα ηγετικά πόστα του δημόσιου τομέα.

 

Γράφημα: Τα ποσοστά μερικής απασχόλησης στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά φύλο

Τα κύρια συμπεράσματα σε ότι αφορά τη θέση και τους αριθμούς των γυναικών στην εργασία είναι:

  • Σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ οι γυναίκες έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα απασχόλησης.
  • Παρόλα αυτά, ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των γυναικών σε μισθωτές και άμισθες θέσεις ξεπερνά κατά πολύ σε μέσο όρο τον αντίστοιχο των αντρών.
  • Η μερική απασχόληση εξακολουθεί να αποτελεί γυναικεία υπόθεση για τις περισσότερες χώρες.
  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην εργασία αν και λογικά θα έπρεπε να ευνοεί τις γυναίκες λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρει για ευέλικτη απασχόληση λειτουργεί αρνητικά και λόγω των χαμηλότερων ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών που τις αποκλείει από τις καλές «ψηφιακές» θέσεις απασχόλησης.

Κατεβάστε την έκθεση του ΟΟΣΑ εδώ

 

Άρθρο

 

 

Check Also

Οι μεταβολές στην ευρωπαϊκή απασχόληση: Στοιχεία για το ΔΤ από την επισκόπηση του Eurofound το 2023

Η νέα έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Απασχόληση και τις Συνθήκες διαβίωσης (Eurofound) εστιάζει …