Το μήνυμα της ITUC για την Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην ομοφοβία, τρανσφοβία και αμφιφοβία

Την 17η Μαΐου, ημέρα ενάντια στον αποκλεισμό και τις διακρίσεις με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό των ατόμων και εργαζομένων, η Διεθνής Συνομοσπονδία Συνδικάτων δηλώνει το αίτημα και τη δέσμευσή της για ισότητα στην εργασία και συμπεριληπτικά και ασφαλή περιβάλλοντα. 

Παρά τις όποιες θετικές ενέργειες και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των ατόμων διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού, οι αποκλεισμοί από την εργασία και η ομοφοβία και τρανσφοβία στους χώρους δουλειάς παραμένουν.

Μέχρι και σήμερα σε αρκετές χώρες οι ομόφυλες σχέσεις είναι παράνομες και σε κάποιες τιμωρούνται με θανατική ποινή. Όσο τα αυταρχικά ακροδεξιά μορφώματα συνεχίζουν να προσελκύουν οπαδούς, η ξενοφοβία και ο ρατσισμός και οι επιθέσεις σε LGBTQI+ άτομα, γυναίκες και μετανάστ(ρι)ες θα αυξάνονται.

Ενέργειες των συνδικάτων με στόχο το σεβασμό και την αξιοπρέπεια και τον αγώνα για πλήρη προστασία των LGBTQI+ εργαζομένων δείχνουν τη σταθερή αξιακή τους θέση. Τέτοια παραδείγματα είναι:

– Πρόληψη των διακρίσεων στις προσλήψεις.

– Διασφάλιση και θέσμιση μηχανισμών καταγγελίας σε περίπτωση διάκρισης, βίας και παρενόχλησης.

– Ένταξη συγκεκριμένων ρητρών προστασίας στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

–  Εγγύηση συγκεκριμένων προβλέψεων και μέτρων στους κανονισμούς για την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας.

Η συνδικαλιστική ενότητα απαιτεί την συμπαράσταση και εκπροσώπηση των πιο ευάλωτων μελών μας και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο.

Η ITUC θα συνεχίσει να εργάζεται για τη διασφάλιση ελεύθερων εργασιακών χώρων, απαλλαγμένων από κάθε είδους διάκριση, παρενόχληση και κακοποιητική συμπεριφορά. Έτσι, καλούμε τις κυβερνήσεις για την υιοθέτηση της σύμβασης C190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που είναι ζωτικής σημασίας για προστασία από τις διακρίσεις  και την παρενόχληση στην εργασία για τα LGBTQI+ άτομα.

Περισσότερα εδώ

Πηγή ITUC

 

Άρθρο

Check Also

Συμμετοχή στο 10ο Διεθνές Συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε.

Στο 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο …