Ο Δημόσιος τομέας κύριος χώρος απασχόλησης για τις γυναίκες ερευνήτριες

 

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο χρησιμοποίησε τα στοιχεία της έκδοσης του ΕΚΤ Γυναίκες στην έρευνα και καινοτομία του 2022 και της Eurostat (από τη βάση δεδομένων για την Έρευνα & Ανάπτυξη στις ευρωπαϊκές χώρες) και με βάση την κατανομή φύλο και τομέας της οικονομίας, τεκμηριώνει τη θετική συνεισφορά του κρατικού τομέα στη χώρα μας για τις γυναίκες επιστήμονες. Συγκεκριμένα, η γυναικεία απασχόληση  στην έρευνα, στον κρατικό τομέα είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη και με μεγάλη διαφορά από αυτή στον τομέα των επιχειρήσεων. 

 

Το προσωπικό στην Έρευνα & Ανάπτυξη στη Ελλάδα, η θέση των γυναικών

 

Όπως φαίνεται στο πρώτο γράφημα, από το 2012 η αύξηση του ποσοστού των απασχολούμενων στην έρευνα και ανάπτυξη στο σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού από 0,7% στο 1,3 πλησιάζει το ευρωπαϊκό ποσοστό του 1,5 (ΕΕ-27 χώρες).  Σε απόλυτους αριθμούς, το 2021, το σύνολο του προσωπικού στην Ε&Α ήταν 110.134 εκ των οποίων οι 47.538 γυναίκες (43%). Πιο αναλυτικά, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, για το σύνολο του προσωπικού στην έρευνα και ανάπτυξη (μέρος του οποίου είναι και οι ερευνητές-τριες) η Ελλάδα βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό δείκτη.

Ο συνολικός αριθμός των ερευνητών-τριών στην Ελλάδα σε όλους τους οικονομικούς τομείς (ιδιωτικός, κρατικός, πανεπιστήμια και ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός τομέας) ήταν με βάση τα στοιχεία της Eurostat το 2020,  72.234 άτομα, αριθμός αυξημένος από το 2019 κατά 5.783 (66.451). Ο αριθμός των ερευνητριών  ήταν 28.028 αυξημένος κατά 2.086 από το 2019.

 

Παρόλα αυτά οι περιορισμοί ανέλιξης και οι διαφορετικές προοπτικές των γυναικών επιστημόνων παραμένουν, και ιδιαίτερα στη χώρα μας οι δείκτες για τη στελέχωση των διευθυντικών θέσεων σε συνάρτηση με το φύλο είναι ενδεικτικοί των άνισων ευκαιριών. Μάλιστα αυτό ισχύει και για τις πλέον εκπαιδευμένες γυναίκες και στο χώρο της έρευνας.

Τα στοιχεία της έκδοσης SΗΕ figures 2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία το ΕΚΤ παρείχε τα στοιχεία για την Ελλάδα( δείτε σχετική δημοσίευση εδώ) , δείχνουν ότι, αν και μειώνεται το χάσμα μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση, παραμένει η υποεκπροσώπηση των γυναικών στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα.

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο χρησιμοποίησε τα στοιχεία της έκδοσης του ΕΚΤ και της Eurostat (από τη βάση δεδομένων για την Έρευνα & Ανάπτυξη στις ευρωπαϊκές χώρες) και με βάση την κατανομή φύλο και τομέας της οικονομίας, τεκμηριώνει τη θετική συνεισφορά του κρατικού τομέα στη χώρα μας για τις γυναίκες επιστήμονες. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο γράφημα 2, η γυναικεία συμμετοχή ερευνητριών στον κρατικό τομέα είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη με μεγάλη διαφορά από αυτή στον τομέα των επιχειρήσεων.

 

Κατεβάστε την έκθεση του ΕΚΤ, Γυναίκες στην έρευνα και καινοτομία εδώ

 

Στοιχεία της Eurostat για το προσωπικό στην Ε&Α, εδώ

 

Αρχείο

Check Also

Οι μεταβολές στην ευρωπαϊκή απασχόληση: Στοιχεία για το ΔΤ από την επισκόπηση του Eurofound το 2023

Η νέα έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Απασχόληση και τις Συνθήκες διαβίωσης (Eurofound) εστιάζει …