Έκδοση μελέτης «Η θέση των δημοσίων υπαλλήλων μέσα σε μια Διοίκηση που μετασχηματίζεται ψηφιακά. Μελέτη της σχέσης των δεξιοτήτων και γνώσεων των υπαλλήλων με το καθηκοντολόγιό τους στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κυκλοφόρησε τη μελέτη «Η θέση των δημοσίων υπαλλήλων μέσα σε μια Διοίκηση που μετασχηματίζεται ψηφιακά. Μελέτη της σχέσης των δεξιοτήτων και γνώσεων των υπαλλήλων με το καθηκοντολόγιό τους στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση».

Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να μελετήσει την ικανοποίηση που αποκομίζουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα από  την εργασία τους. Η ικανοποίηση αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι το χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτει το άτομο και εκείνων που απαιτεί το καθηκοντολόγιό του, τη συμπεριφορά των προϊσταμένων του, τις ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις κλπ. Παράλληλα, ήταν επιθυμητό να καταγραφεί η στάση και οι, τυχόν, ανησυχίες των εργαζομένων αναφορικά με την αλλαγή του καθηκοντολογίου τους λόγω του επερχόμενου Ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης.

Η ομάδα που ανέλαβε την μελέτη αποτελούταν από τον Δρ. Πέτρο Μαραβελάκη, Αναπληρωτή Kαθηγητή, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και τον Δρ. Ηλία Μαραγκό, Μέλος Ε.Δι.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν θετικά σε ερωτήματα που αφορούσαν την ικανοποίηση που εισπράττουν από την εργασία τους σε αντικείμενα όπως την ανεξαρτησία, τις εργασιακές συνθήκες, τη δυνατότητα προσφοράς υπηρεσιών στους πολίτες και την ελευθερία να χρησιμοποιούν τη δική τους κρίση. Οι αρνητικές απαντήσεις αφορούσαν το επίπεδο του μισθού που λαμβάνουν σε σχέση με την εργασία που προσφέρουν, τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται, από τον Οργανισμό στον οποίο εργάζονται, για προαγωγή και ανέλιξη και το γεγονός ότι ο φορέας που εργάζονται δεν αξιοποιεί πλήρως τις γνώσεις και δεξιότητες τους, με βάση τα καθήκοντα που τους ανατίθενται. Σε ερωτήματα που αφορούσαν την επερχόμενη ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, οι εργαζόμενοι απάντησαν θετικά σε ερωτήματα που αφορούν την ευκαιρία που θα τους δοθεί να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες τους και τον τρόπο που ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης θα βελτιώσει τον τρόπο απασχόλησης τους και τον ρόλο τους στην υπηρεσία ενώ αρνητικά απάντησαν σε ερωτήματα που αφορούσαν τη μη ενημέρωση από την υπηρεσία τους για τις επερχόμενες αλλαγές και τη μη ενημέρωση από την υπηρεσία τους για τη θέση που θα έχουν στη νέα μορφή διοίκησης.

 

Δελτίο Τύπου

 

Μελέτη

 

Check Also

Οι μεταβολές στην ευρωπαϊκή απασχόληση: Στοιχεία για το ΔΤ από την επισκόπηση του Eurofound το 2023

Η νέα έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Απασχόληση και τις Συνθήκες διαβίωσης (Eurofound) εστιάζει …