Αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπάλληλων II (επικαιροποιημένα στοιχεία)

Δείκτες αγοραστικής δύναμης & δαπανών για βασικά αγαθά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

Ο δείκτης αγοραστικής δύναμης για βασικά καταναλωτικά αγαθά στην Ελλάδα στο διάστημα της μελέτης υπολογίστηκε σε 86.6 μονάδες όταν ο Ευρωπαϊκός μέσος είναι 100, με πιο φθηνή χώρα για τα βασικά αγαθά τη Βουλγαρία (52 μονάδες) και πιο ακριβές τις Δανία, Νορβηγία και Ισλανδία με 140 μονάδες.

Η μέση συνολική μηνιαία δαπάνη για στέγαση και παροχές στην Ελλάδα φτάνει τα 225€ ανά μέλος νοικοκυριού. Το εύρος στην Ευρώπη κυμαίνεται από 97€ (Βουλγαρία) έως 696€ (Δανία).

Η μέση μηνιαία οικογενειακή δαπάνη για υπηρεσίες υγείας-εκπαίδευσης ανά μέλος νοικοκυριού φθάνει στην Ελλάδα τα 45€ ενώ τη χαμηλότερη δαπάνη έχει η Σλοβακία με 21€ και τη υψηλότερη το Βέλγιο με 104€.

Σμυρλής Ι., Σαλής Α., 2022.

Στοιχεία από την μελέτη ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016-2020)

Check Also

Ο εργάσιμος χρόνος στην Ευρώπη το 2022: Ετήσια στοιχεία από την Eurostat

Το 2022 ο μέσος εβδομαδιαίος εργάσιμος χρόνος στην Ευρώπη είχε διάρκεια 37.5 ώρες με μεγάλες …