Ιδιώτες σύμβουλοι επιχειρήσεων στη Δημόσια Διοίκηση: η αυξανόμενη επιρροή του ιδιωτικού τομέα στις υπηρεσίες κεντρικής κυβέρνησης

Η νέα έκθεση της EPSU με τίτλο ‘Το άδειασμα’ της Δημόσιας Διοίκησης και η αυξανόμενη επιρροή των εταιριών συμβούλων, αξιοποιεί τα ερευνητικά δεδομένα που συγκέντρωσε το τμήμα τεκμηρίωσης της Διεθνούς Δημόσιων Υπηρεσιών (PSIRU), για τα μεγέθη, τα κίνητρα και τα αποτελέσματα που επιφέρει η ιδιωτικοποίηση, στις διάφορες μορφές της, στις κεντρικές κυβερνήσεις αλλά και στην ευρωπαϊκή διοίκηση. Πρόκειται για τον πρώτο απολογισμό των επιπτώσεων της εξωτερικής ανάθεσης για τον τομέα των κεντρικών κυβερνήσεων και μάλιστα με αναφορά στις εταιρίες συμβούλων.

Όπως εκτιμάται από τους συγγραφείς της έκθεσης, οι υπηρεσίες συμβούλων στο δημόσιο αποτελούν μια ακόμη εκδοχή ιδιωτικοποίησης των ευθυνών της κεντρικής κυβέρνησης και αδειάσματος των δημόσιων διοικήσεων από δικαιοδοσίες και έργα: Στη Γαλλία οι εργαζόμενοι-ες έμαθαν από τις ειδήσεις ότι η κυβέρνησή τους πλήρωσε 1δις ευρώ σε εταιρίες συμβούλων για την διαχείριση της πανδημίας και ότι οι ίδιοι σύμβουλοι κέρδισαν στη συνέχεια από την διάθεση των εμβολίων. Στη ΜΒ το κόστος αναθέσεων της κεντρικής κυβέρνησης είναι σχεδόν το ίδιο με  τις δαπάνες μισθοδοσίας των υπαλλήλων της. «Είναι φυσιολογικό για μια διοίκηση όπως αυτή του Υπουργείου Υγείας να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε μια σειρά αποκλειστικά  δικών της αρμοδιοτήτων;» ήταν η ερώτηση μέλους της γαλλικής γερουσίας κατά την ακροαματική διαδικασία της επιτροπής για το σκάνδαλο McKinsey. Η απάντηση της EPSU είναι ξεκάθαρη: Δεν είναι φυσιολογικό  να επιτρέπεται η ανάληψη ευθυνών του κράτους από ιδιώτες συμβούλους. Με την ανάθεση αυτών των κρίσιμων υπηρεσιών ιδιωτικές εταιρίες χειρίζονται χωρίς να λογοδοτούν ζητήματα που άπτονται των εθνικών, κεντρικών ή ομοσπονδιακών κυβερνήσεων.

Τα μεγέθη στις απώλειες θέσεων εργασίας στο δημόσιο και τα αποτελέσματα για τη ποιότητα των υπηρεσιών είναι εξίσου αρνητικά. Όπως τεκμηριώνεται βάση των δεδομένων της έρευνας της PSIRU, στο διάστημα 2019 -2020 οι υπηρεσίες συμβουλευτικής στο δημόσιο τομέα αντιστοιχούσαν στο 14% του συνόλου αυτών των υπηρεσιών για 11 ευρωπαϊκές χώρες που διατίθεντο δεδομένα.  Το ποσοστό αυτό κυμαίνονταν από 31% για την Ελλάδα (στην υψηλότερη θέση), 22% για τη Δανία, 17% για την Ισπανία, 9% για την Γαλλία και τη Γερμανία και ακολουθούν οι χώρες με τα μικρότερα ποσοστά. Το πλέον ανησυχητικό όμως, επισημαίνει η EPSU, είναι ότι πέρα από τα νούμερα, μια χούφτα μεγάλων εταιριών συμβούλων (όπως οι McKinsey, PWC, Ernst & Young, KPMG, η Deloitte) αποφασίζουν για ζητήματα όπως η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, στοιχειοθετούν προτάσεις περικοπών προσωπικού, οι οποίες στη συνέχεια δημιουργούν την ανάγκη για επιπλέον εξωτερικές αναθέσεις

Η αποστράγγιση του δημόσιου από εξειδίκευση και η μείωση της ικανότητας του να αποφασίζει για καίρια  ζητήματα όπως αυτά που προαναφέρθηκαν  είναι η πιο επικίνδυνη πλευρά του νομίσματος και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο στένεμα των προϋπολογισμών για δημόσιες δαπάνες και στην ακαμψία για επένδυση στο εργατικό δυναμικό του δημοσίου.

 

Κατεβάστε την έκθεση της EPSU εδώ

 

Άρθρο

Check Also

Οι μεταβολές στην ευρωπαϊκή απασχόληση: Στοιχεία για το ΔΤ από την επισκόπηση του Eurofound το 2023

Η νέα έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Απασχόληση και τις Συνθήκες διαβίωσης (Eurofound) εστιάζει …