Ενεργειακή φτώχεια και κρίση κόστους ζωής στην Ευρώπη. Έκθεση του Eurofound

Η νέα έκθεση του Eurofound για την κρίση στο κόστος ζωής και την ενεργειακή φτώχεια στην Ευρώπη, παρουσιάζει στοιχεία από τον  «Πέμπτο γύρο της ηλεκτρονικής έρευνας για τη ζωή, την εργασία και την COVID-19: συνθήκες διαβίωσης σε μια νέα εποχή αβεβαιότητας» που διεξήχθη την άνοιξη του 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, πάνω από 53% των ευρωπαίων ανέφεραν δυσκολία να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες του νοικοκυριού τους ποσοστό αυξημένο κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες από την άνοιξη του 2021 (45%). Επιπλέον ολοένα αυξανόμενο είναι το ποσοστό των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών που διατρέχουν κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας. Συνολικά στην Ευρώπη 35 εκατομμύρια άτομα αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς για ενέργεια ή διαβιούν σε νοικοκυριά χωρίς επαρκή πρόσβαση σε ποιοτική ενέργεια.

Ο βαθμός στον οποίο η ενεργειακή φτώχεια επηρεάζει τους Ευρωπαίους ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τη χώρα διαμονής τους. Το ποσοστό των ερωτηθέντων που ανέφεραν ότι καθυστερούν με τους λογαριασμούς του νοικοκυριού τους κυμαίνεται από 7% στη Δανία και τη Σουηδία έως 50% στην Ελλάδα (βλ χάρτη). Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο για το 53% των ερωτηθέντων που ανέφεραν ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος ζωής: κατά μέσο όρο, πάνω από το ένα τέταρτο (28%) αυτών των νοικοκυριών καθυστέρησαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του νοικοκυριού τους.

 

Κατεβάστε την έκθεση εδώ

Check Also

Συμμετοχή στο 10ο Διεθνές Συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε.

Στο 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο …