Συμμετοχή σε έρευνα του Κ.Π. για τον βαθμό προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης στους δημόσιους οργανισμούς και για το σχετικό ρόλο των συνδικάτων

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ έχει αναθέσει τη διεξαγωγή έρευνας για την αποτύπωση του βαθμού προώθησης δράσεων μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης από τους δημόσιους οργανισμούς, καθώς και για το σχετικό ρόλο και στάση των συνδικάτων. Στο πλαίσιο αυτό η συμβολή σας στη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, εμπιστευτικό και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο στα πλαίσια των αναγκών της έρευνας του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ. Mπορεί να συμπληρωθεί (α) από τους αιρετούς των ομοσπονδιών (β) από τους αιρετούς των σωματείων και (γ) από τα απλά μέλη των σωματείων.

Ο χρόνος συμπλήρωσης υπολογίζεται περίπου στα 10 λεπτά.

Επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας είναι ο μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κ. Γιάννης Βήκας, στον οποίον μπορείτε και να απευθυνθείτε για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με αυτή την έρευνα (giannisvikas@hotmail.com).

 

Συμπληρώστε εδώ το ερωτηματολόγιο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJnhcN6PezA76p8nu4kjVJ7vot9CWbLCOOi_Zv76OtX13jPw/viewform?usp=sf_link

 

Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη συνεργασία.

Για το Κοινωνικό Πολύκεντρο

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Γιούλος

Check Also

Ν.Τ. Ιωαννίνων – ΑΔΕΔΥ: Σύσκεψη Πρωτοβάθμιων Σωματείων & Εκδήλωση για Συνταξιοδοτικό

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ και το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ιωαννίνων συνδιοργανώνουν …