Η γυναικεία απασχόληση στην Ευρώπη μέσα από τα στοιχεία της νέας έκθεσης του Eurofound

Η νέα έκθεση του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στην Ευρώπη το 2021, παρουσιάζει μεταξύ άλλων θεματικών μια εκτενή αναφορά στα χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης με δεδομένα που εκκινούν από το 1998 μέχρι και το 2020. Τα στοιχεία, που αντλούν κυρίως από δύο πηγές, την Ευρωπαϊκή Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (LFS) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), μαρτυρούν την επίμονη ανισότητα αντρών / γυναικών στην αγορά εργασίας, όπου παρά τις γενναίες προσπάθειες που έχουν γίνει στο διάστημα μιας εικοσαετίας, διαπιστώνεται ότι η αύξηση του ποσοστού της γυναικείας απασχόλησης δεν οδήγησε στην μείωση της έμφυλης ανισότητας στον εργασιακό τομέα. Συγκεκριμένα, γυναίκες και άντρες εξακολουθούν να εργάζονται σε διαφορετικά επαγγέλματα και οικονομικές δραστηριότητες (γράφημα), οι αμοιβές των αντρών είναι υψηλότερες και οι συνθήκες εργασίας διαφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά με πολλούς τρόπους προς το αρνητικότερο για τις γυναίκες.

Πιο ενδεικτικά για τον φυλετικό διαχωρισμό στην εργασία είναι τα ποσοστά απασχόλησης αντρών / γυναικών στις διαφορετικές οικονομικές δραστηριότητες. Η έκθεση τονίζει το θετικό αποτέλεσμα που είχε για τις γυναίκες η αύξηση των θέσεων εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών όπου η δημόσια απασχόληση αποτέλεσε τον πλέον προνομιακό επαγγελματικό προορισμό. Με βάση τα στοιχεία του 2019,  στον τομέα της υγείας και πρόνοιας αποτελούν το 79% των εργαζομένων, στην εκπαίδευση το 73% και στη Δημόσια Διοίκηση το 50%. Ανάλογη θετική επενέργεια στην γυναικεία απασχόληση είχε και η αύξηση των υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα αλλά εδώ ο διαχωρισμός με βάση το είδος του επαγγέλματος είναι εντονότερος. Οι τομείς της πληροφορικής και επικοινωνίας (ICT) και επαγγέλματα που σχετίζονται με την ψηφιακή μετάβαση εξακολουθούν να είναι ανδροκρατούμενα.

Κατεβάστε την έκθεση εδώ

Αρχείο

Check Also

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου 6/2022/B

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 10/6/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1sΗΣ /14-6-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ …