Τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου στους κρίσιμους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας

Επεξεργασία των στοιχείων της απογραφής μισθοδοτούμενων δημοσίου, Δεκεμβρίου 2020

Στην έκθεση παρουσιάζονται σε τρία κεφάλαια τα συνολικά στοιχεία για το πλήθος των εργαζομένων σε καθεμιά από τις τρεις μεγάλες κατηγορίες προσωπικού (εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές-τριες)  τα οποία αναλύονται  στις βαθμίδες και στις υποκατηγορίες που περιλαμβάνει ο κάθε κλάδος (πχ. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης αναλύονται ξεχωριστά). Επιπλέον, αξιοποιούνται στοιχεία  για το φύλο, την ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας προκειμένου να δειχθούν οι δημογραφικές τάσεις και ιδιαιτερότητες σε κάθε μια από τις κατηγορίες επαγγελμάτων στον χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης.

Κύρια πηγή για τα στοιχεία που παρουσιάζουμε είναι το αρχείο δεδομένων του Δεκεμβρίου του 2020, το οποίο μας παραχωρήθηκε από τη Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού του ΔΤ, του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.).  Άλλα στοιχεία που παρεμβάλλονται στην έκθεση, από δευτερογενείς πηγές, τα οποία χρησίμευσαν στην συγκριτική τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών των εργαζομένων στους κρίσιμους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης, αντλήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τον ΟΟΣΑ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Άρθρο

Check Also

Εκδήλωση Κοινωνικού Πολύκεντρου ΑΔΕΔΥ στην Άρτα: Το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ και το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Άρτας πραγματοποιούν …