Στατιστικά στοιχεία των συνταξιούχων και του μέσου μηνιαίου εισοδήματος από συντάξεις τον Ιανουάριο 2022

Σύντομη παρουσίαση των στοιχείων για τις συντάξεις τον Ιανουάριο του 2022 και ετήσιες συγκρίσεις με τα στοιχεία του Ιανουαρίου του 2021 όπως αποτυπώθηκαν στις μηνιαίες εκθέσεις του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ».

Τα στοιχεία του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων όπως δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης» σε μηνιαία βάση, συγκεντρώνουν σε μορφή έκθεσης τα δεδομένα από τις  μηνιαίες πληρωμές συντάξεων και τις παρουσιάζουν ομαδοποιημένα με βάση τα εξής χαρακτηριστικά: κατηγορία σύνταξης (γήρατος, θανάτου, αναπηρικές), δημογραφικά των συνταξιούχων (φύλο, ηλικία), στοιχεία για την συνταξιοδοτική δαπάνη κατά ταμείο, εύρος ποσού και γεωγραφική περιφέρεια.

Στην ανάλυση που ακολουθεί αξιοποιούνται τα παραπάνω στοιχεία και παρουσιάζονται σε συγκριτικούς πίνακες και γραφήματα οι ετήσιες μεταβολές των συντάξεων με έμφαση σε αυτές που αφορούν το εισόδημα των συνταξιούχων. Να σημειωθεί ότι στα στοιχεία του εισοδήματος των συνταξιούχων περιλαμβάνονται οι  κρατήσεις φόρου αφαιρούμενης της κράτησης υπέρ υγείας και του ΑΚΑΓΕ.

Διαβάστε περισσότερα: Άρθρο

 

Check Also

Εκδήλωση Κοινωνικού Πολύκεντρου ΑΔΕΔΥ στην Άρτα: Το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ και το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Άρτας πραγματοποιούν …