Η διακήρυξη και εκστρατεία της PSI για τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας

Η Διεθνής Δημόσιων Υπηρεσιών καλεί τον κόσμο της εργασίας να συμμετέχει στην οικοδόμηση ενός παγκόσμιου κινήματος που στόχο θα έχει την κοινωνική οργάνωση των συστημάτων φροντίδας και την ανάκτηση του δημόσιου χαρακτήρα τους.

Τη  διεθνή εκστρατεία που αναρτάται στην πλατφόρμα του  δικτύου “people over profit” συνυπογράφουν η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) και η Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία (ITUC).

Οι πέντε στόχοι – αιτήματα που θέτει η PSI στη διακήρυξη, συνοψίζονται στα εξής:

  • Αναγνώριση της κοινωνικής και οικονομικής συνεισφοράς της εργασίας στην κοινωνική φροντίδα (αμειβόμενη ή μη) καθώς και του ανθρώπινου δικαιώματος στην κοινωνική φροντίδα και μέριμνα.
  • Επιβράβευση και αντάξια αμοιβή των εργαζομένων στις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας με ισότητα αποδοχών, αξιοπρεπείς συντάξεις, αξιοπρεπείς συνθήκες και επαρκή κοινωνική προστασία.
  • Μείωση του φόρτου της μη αμειβόμενης εργασίας φροντίδας για τις γυναίκες.
  • Ανακατανομή της εργασίας φροντίδας εντός των νοικοκυριών, μεταξύ όλων των εργαζομένων με την εξάλειψη του σεξουαλικού καταμερισμού τόσο στο πλαίσιο των νοικοκυριών όσο και εντός της πολιτείας.
  • Ανάκτηση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών περίθαλψης και αποκατάσταση του καθήκοντος και της πρωταρχικής ευθύνης της πολιτείας να παρέχει αξιοπρεπείς δημόσιες υπηρεσίες και να αναπτύξει συστήματα κοινωνικής μέριμνας με γνώμονα την ισότητα μεταξύ των φύλων.

 

Περισσότερα εδώ

Άρθρο

Check Also

Ν.Τ. Ιωαννίνων – ΑΔΕΔΥ: Σύσκεψη Πρωτοβάθμιων Σωματείων & Εκδήλωση για Συνταξιοδοτικό

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ και το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ιωαννίνων συνδιοργανώνουν …