Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής: Έκθεση για τα μέτρα κοινωνικής προστασίας στην αντιμετώπισης της Covid19 – η ελληνική περίπτωση

Η ελληνική έκθεση για τα μέτρα κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης στην αντιμετώπιση της πανδημίας παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία της υγειονομικής κατάστασης στη χώρα από τον Φεβρουάριο του 2020 μέχρι και τον Απρίλιο του 2021, τις πολιτικές περιορισμού των αρνητικών συνεπειών για την υγεία και τα εισοδήματα του πληθυσμού όπως αυτά εξαντλήθηκαν σε μέτρα προσωρινά και στην πλειονότητά τους με τη μορφή αποζημίωσης.

Όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς της έκθεσης (Δ. Κωνσταντινίδου, Α. Καπέλλα και Χαρ. Οικονόμου) η πανδημία έφερε στην επιφάνεια τις αδυναμίες του ελληνικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που, όπως φάνηκε, δεν έχει αναπτύξει ισχυρούς μηχανισμούς για τον περιορισμό της εισοδηματικής ανασφάλειας και ευαλωτότητας.

Σε ότι, δε, αφορά τα μέτρα που λήφθηκαν με την μορφή κατεπείγοντος και με προσωρινό χαρακτήρα, οι συγγραφείς παρατηρούν ότι, αν και τα μέτρα αντιστάθμισης εισοδήματος αναμένεται να μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις στα εισοδήματα, υπάρχουν ακόμη σημαντικοί κοινωνικο-οικονομικοί κίνδυνοι. Δεν καλύπτεται όλος ο πληθυσμός από αυτά τα μέτρα, ενώ δεν δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα για στοχευμένη υποστήριξη ευάλωτων ομάδων (άτομα με ειδικές ανάγκες, μετανάστες και πρόσφυγες, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνες οικογένειες, Ρομά) για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19.

Επιπλέον, οι εφάπαξ πληρωμές και οι βραχυπρόθεσμες παρατάσεις της διάρκειας των παροχών κοινωνικής προστασίας δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Οι άνεργοι που δεν λαμβάνουν κανένα επίδομα, οι εργαζόμενοι στην άτυπη οικονομία (αδήλωτη εργασία) και τα άτομα στις άτυπες μορφές απασχόλησης που γενικά καλύπτονται λιγότερο από το σύστημα κοινωνικής προστασίας και αντιμετωπίζουν σημαντικές μειώσεις στο εισόδημά τους, αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από τις δυσοίωνες οικονομικές προοπτικές που επιφυλάσσει η κρίση της πανδημίας  και είναι πιο εκτεθειμένοι στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό.

 

Κατεβάστε την έκθεση εδώ.

Άρθρο

Check Also

Οι μεταβολές στην ευρωπαϊκή απασχόληση: Στοιχεία για το ΔΤ από την επισκόπηση του Eurofound το 2023

Η νέα έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Απασχόληση και τις Συνθήκες διαβίωσης (Eurofound) εστιάζει …