Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Ερευνητών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11ΗΣ /28-06-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ. 

(Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν από 22/04/2021 έως και 24/06/2021)

Κατεβάστε από εδώ.

Check Also

ITUC: Έκθεση για τις παραβιάσεις των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων το 2021 (ITUC, Global Rights Index 2021)

Η Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία (ITUC) δημοσιεύει την ετήσια έκθεση των δεικτών παραβιάσεων των βασικών δικαιωμάτων …