Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλεί για επαρκή στελέχωση και προστασία του προσωπικού στις μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας

Οι νέες οδηγίες που εξέδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με αποδέκτες τις δομές φροντίδας και νοσηλείας μακροχρόνιων παθήσεων, απηχούν τα μόνιμα αιτήματα της παγκόσμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης UNI για την πρόσληψη επαρκούς προσωπικού στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

Στο νέο τεύχος του RISKS που δημοσιεύει η Βρετανική Συνομοσπονδία Εργαζομένων (TUC), συνοψίζονται οι κύριες κατευθύνσεις που δίνει ο Οργανισμός προς τις κυβερνήσεις και διοικήσεις των δομών φροντίδας ηλικιωμένων. Αυτές εστιάζουν στον κρίσιμο ρόλο της προστασίας του ανθρώπινου δυναμικού με την λήψη των κατάλληλων μέτρων και την εξασφάλιση της επάρκειας του.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά: “η εξασφάλιση του κατάλληλου προσωπικού και της σωστής οργάνωσης του χρόνου εργασίας με ωράρια που δεν επιβαρύνουν και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους, στο πλαίσιο της πρόληψης μετάδοσης του ιού αλλά και για την αποφυγή άλλων επαγγελματικών κινδύνων. Η αποζημίωση απουσίας από την εργασία για λόγους ασθενείας καθώς και η εξασφάλιση του δωρεάν εμβολιασμού, αποτελούν ουσιαστικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Επιπλέον, με βάση  τα δεδομένα τον Οργανισμού, η  χρήση προσωρινού προσωπικού σε αυτές τις δομές, ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο μετάδοσης του ιού και για αυτό θα πρέπει όσο το δυνατόν να περιοριστεί.

Σύμφωνα άλλωστε και με την UNI, η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις δομές μακροχρόνιας φροντίδας με συμβάσεις πλήρους ωραρίου αποτελεί πάγιο αίτημα.

Μόνο οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες με πλήρη δικαιώματα και εκπροσώπηση σε συνδικάτα μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη τις οδηγίες που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Περισσότερα εδώ

Check Also

Συμμετοχή στο 10ο Διεθνές Συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε.

Στο 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο …