Έκθεση της EPSU: Κλείνοντας την μισθολογική ψαλίδα ανδρών γυναικών στο Δημόσιο

Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος για τη μισθολογική ανισότητα και τις προτεινόμενες πολιτικές σύγκλισης από τα Ευρωπαϊκά συνδικάτα, η οποία υλοποιήθηκε από το πανεπιστήμιο του Greenwich με την συμμετοχή των ADAPT (Ιταλία), CELSI (Σλοβακία) και της EPSU, παρουσιάστηκαν μελέτες περιπτώσεων από 21 ευρωπαϊκές χώρες. Στις μελέτες δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην επίπτωση που είχε η λιτότητα και ο περιορισμός των δημοσίων δαπανών, για τις αμοιβές των γυναικών στο δημόσιο.

Μεταξύ των σημαντικότερων ευρημάτων της έρευνας, είναι: Στο διάστημα 2010-2016 οι μισθολογικές διαφορές με βάση το φύλο στο δημόσιο μειώθηκαν σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ενώ διαφαίνονταν τάσεις περαιτέρω σύγκλισης στους κλάδους της εκπαίδευσης, της υγείας και πρόνοιας και της δημόσιας διοίκησης. Ένα δεύτερο συμπέρασμα ήταν ότι ,συνολικά, οι αποκλίσεις στους μισθούς και η ανισότητα με βάση το φύλο, στο δημόσιο είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από ότι στον ιδιωτικό τομέα.

Παρόλα αυτά, για κάποιες χώρες το μισθολογικό χάσμα παραμένει μέχρι σήμερα υψηλότερο στο δημόσιο. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας αυτές είναι οι χώρες στις οποίες οι πολιτικές λιτότητας επηρέασαν περισσότερο την διαπραγματευτική δύναμη των συνδικάτων και ανέστειλαν ή περιέκοψαν τις διαπραγματεύσεις των αμοιβών όπως συνέβη στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία, Ιταλία και Πολωνία.

Σύμφωνα με  την αποτίμηση αρκετών εκπροσώπων εργαζομένων, σε αυτές τις χώρες, τα συνδικάτα επέλεξαν να μετριάσουν τα δυσμενή αποτελέσματα της λιτότητας εστιάζοντας στο σύνολο των εργαζομένων, ρίχνοντας το βάρος στη διάσωση των θέσεων εργασίας και αναβάλλοντας την ένταξη στο διεκδικητικό τους πλαίσιο θεμάτων όπως η ισότητα στις αμοιβές.

Επιπλέον, η έκθεση επισημαίνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις, οι διαφορετικές μισθολογικές ρυθμίσεις για το νεοεισερχόμενο εργατικό δυναμικό στο δημόσιο, με διαφορετικές συμβάσεις και όρους εργασίας, συντέλεσε σημαντικά στη μείωση των αμοιβών κυρίως για τις γυναίκες εργαζόμενες.

Περισσότερα εδώ

Check Also

Συμμετοχή στο 10ο Διεθνές Συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε.

Στο 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο …