ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

    Ολοκληρώθηκε και τυπικά το Πρόγραμμα επιμόρφωσης «Οικονομικές Εξελίξεις και Δημόσιος Τομέας» διάρκειας 35 ωρών , που υλοποιήθηκε στη Λάρισα από το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, σε συνεργασία με το Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ν. Λάρισας .

Η συγκεκριμένη συνδικαλιστική επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις : αρχικά δια ζώσης και στη συνέχεια, λόγω της πανδημίας, εξ αποστάσεως.

Για πρώτη φορά συμμετείχε τόσο μεγάλος αριθμός εργαζομένων  στο δημόσιο τομέα από το Ν. Λάρισας  (σαράντα δύο συνάδελφοι από διάφορα Πρωτοβάθμια Σωματεία ),οι οποίοι ενημερώθηκαν  ,από άρτια καταρτισμένους εισηγητές –συνεργάτες του Κοινωνικού Πολύκεντρου, για τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Οικονομικές εξελίξεις και κοινωνικό κράτος – Κράτος/Κοινωνικό κράτος/Δημόσιες Υπηρεσίες.
  • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες εργαζομένων στο δημόσιο. Ο ρόλος του εργαζόμενου
  • Οικονομικές εξελίξεις και επιπτώσεις στην κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων στο δημόσιο
  • Δημόσια οικονομικά και διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση

Το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι συνάδελφοι καθώς και η πολύ μεγάλη  συμμετοχή είναι η καλύτερη  παρακαταθήκη για διοργάνωση  νέων δράσεων (ενημερώσεων , επιμορφώσεων κ.α.).

Η Ε.Γ. του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ν. Λάρισας ευχαριστεί θερμά τη Διεύθυνση του 6ου Γυμνασίου Λάρισας για την παραχώρηση χώρων του σχολείου καθώς και οπτικοακουστικού υλικού ,για την υλοποίηση του Προγράμματος επιμόρφωσης.

ΔΤ_ΝΤ ΛΑΡΙΣΑΣ

Check Also

Ν.Τ. Ιωαννίνων – ΑΔΕΔΥ: Σύσκεψη Πρωτοβάθμιων Σωματείων & Εκδήλωση για Συνταξιοδοτικό

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ και το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ιωαννίνων συνδιοργανώνουν …