Παγκόσμια Δράση για δημόσια, δημοκρατική εκπαίδευση

Η Διεθνής Δημόσιων Υπηρεσιών (PSI) από κοινού με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ακτιβιστές-στριες από όλο τον κόσμο, συνυπογράφει κάλεσμα σε δράση για την προώθηση προοδευτικών, εγχώρια χρηματοδοτούμενων, δημόσιων εκπαιδευτικών συστημάτων. Ήδη η πανδημία πέταξε εκτός εκπαίδευσης 1,5 δις παιδιά σε μια περίοδο όπου τα εκπαιδευτικά συστήματα λεηλατούνται από υποχρηματοδότηση, είναι αβέβαιο αν και πόσα από αυτά τα παιδιά θα επιστρέψουν σε ασφαλή σχολεία. Η UNESCO που συνυπογράφει το κάλεσμα, εκτιμά για το 2021 απώλειες χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, περί τα 210 δις, και αυτά μόνο λόγω της συρρίκνωσης του ΑΕΠ, χωρίς τον συνυπολογισμό άλλων παραγόντων. Η διατήρηση αξιοπρεπούς επιπέδου χρηματοδότησης (τουλάχιστον 20% του ΑΕΠ για τις αναπτυσσόμενες χώρες) και η αύξηση του μεγέθους των προϋπολογισμών με δικαιότερη ανακατανομή του δείκτη φορολογίας ως προς το ΑΕΠ (η PSI προτείνει ένα ελάχιστο 20% για τις δημόσιες υπηρεσίες) είναι τα βασικά αιτήματα στο κάλεσμα για δράση.

Διαβάστε και υπογράψτε ολόκληρο το κείμενο εδώ.

Check Also

Οι μεταβολές στην ευρωπαϊκή απασχόληση: Στοιχεία για το ΔΤ από την επισκόπηση του Eurofound το 2023

Η νέα έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Απασχόληση και τις Συνθήκες διαβίωσης (Eurofound) εστιάζει …